วงจรโดเมนเนม การหมดอายุ การคืนสภาพ การลบโดเมนเนม

วงจรโดเมนเนม การหมดอายุ การคืนสภาพ การลบโดเมนเนม และแผนภาพอธิบาย

1. สถานะ Domain Avaliable หรือ โดเมนเนมมีสถานะว่าง

Domain name สามารถขอจดทะเบียนนามสกุลต่างๆ ที่มีสถานะว่างอยู่ได้ตามต้องการ
 ผู้ใดเป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียนก็ได้ อาทิ .com .net .org .info .biz … หรือ สามารถขอจดทะเบียนตามนโยบายผู้ให้บริการโดเมนเนมกำหนด อาทิ .co.th .or.th .go.th .in.th เป็นต้น โดยสามารถจดทะเบียนได้ ตั้งแต่ 1-10 ปี โดยชื่อที่จะจดทะเบียนต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือ ต้องมีสถานะว่างอยู่
 

2. สถานะ OK, Active หรือ โดเมนเนมมีสถานะจดทะเบียนอยู่

สถานะอื่นๆ เช่น REGISTRAR-HOLD , REGISTRY-HOLD, REGISTRAR-LOCK, REGISTRY-LOCK,
RedemptionPeriod, PendingRestore, PendingDelete,
clientDeleteProhibited, clientRenewProhibited, clientTransferProhibited, clientUpdateProhibited

สถานะโดเมนเนมไม่ว่าง หรือ มีผู้อื่นทำการจดทะเบียนไว้อยู่แล้ว โดยอาจแสดงสถานะ (Domain Status) ในหลายค่า ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบัน แต่ผู้ที่สนใจไม่สามารถจดทะเบียนชื่อดังกล่าวได้ในขณะนี้

3. สถานะ Expired โดเมนเนมหมดอายุ , Padding Renew

เมื่อโดเมนเนมหมดอายุลง เจ้าของโดเมนเนม สามารถต่ออายุโดเมนเนมได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันหมดอายุ ได้ในราคาปกติ แต่ทั้งนี้ระหว่างหมดอายุหน้าเว็บไซต์ หรือ DNS ของโดเมนเนม จะถูกเปลี่ยนเป็น Default DNS ของนายทะเบียน โดยจะส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในขณะนี้ แต่ยังสามารถต่ออายุได้

4. สถานะ Restore โดเมนเนมยังสามารถซื้อคืนได้โดยเสียค่าธรรมเนียมให้กับนายทะเบียนเพิ่มเติม , Padding Restore

เมื่อโดเมนเนมหมด และไม่ได้มีการต่ออายุภายใน 30 วัน โดเมนเนมจะถูกนายทะเบียนต่ออายุเพื่อรักษาสภาพไว้อีกราว 30 วันเพื่อให้เจ้าของโดเมนเนม สามารถขอต่ออายุโดเมนเนมได้ เพื่อป้องกันกรณีลืม หรือ เปลี่ยนใจในการใช้งานชื่อโดเมนเนม แต่ทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อคืนให้กับนายทะเบียนในราคาที่สูงกว่าปกติราว 2700 บาท โดยจะได้รับการต่ออายุ 1 ปี รวมอยู่ด้วย (ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะซื้อโดเมนเนมคืนมาเท่านั้น)


5. สถานะ Padding Delete โดเมนเนมกำลังถูกลบ

โดเมนเนมจะไม่สามารถต่ออายุได้ ระหว่างนี้โดเมนเนมจะกำลังถูกลบออกจากระบบ
โดยอาจจะกลับมามีสถานะว่าง เพื่อให้ผู้อื่นสามารถทำการจดทะเบียนได้ใหม่ต่อไป
ทั้งนี้อาจมีความเสียงที่จะถูกผู้อื่นแย้งจดทะเบียนชื่อ หรือ มีการ Back Order เพื่อนำโดเมนเนมไปขายทอดตลาดโดเมนเนมได้