ภาพเก่าพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2479 ภาพเก่าหาดูยาก

พัทลุง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

คำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง คือ “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน” ไปดูภาพเก่าชาวพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2479

เครดิต
ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการในขณะนั้น. University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ประเทศไทย 2479

Patalung [Phatthalung] and Environs; Ampur Moang East to Tale Sap. October 6, 1936. Patalung’s [Phatthalung] main street. In front of ‘hotel’. 5.6 1/25 -. Panatomic proms.
Photographer’s NotePatalung [Phatthalung] and Environs; Ampur Moang East to Tale Sap. October 6, 1936. Cave thru high bluff. East of Patalung [Phatthalung]. Km 7 1/2. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NotePatalung [Phatthalung]–Ampur Moang, Ban Na, Trang Highway, Changwat Patalung [Phatthalung]. October 8, 9, 1936. Changwat rest house club and limestone bluff. 5.6 1/25 -. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NotePatalung [Phatthalung]–Ampur Moang, Ban Na, Trang Highway, Changwat Patalung [Phatthalung]. October 8, 9, 1936. M.C. Anutawat and Nai Lek. Sample 347 termite heap. Km 17 1/2. 4 1/25. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteLooking northwest across the western portion of the padi [paddy] plain of Patalung [Phatthalung]. In the distance a limestone monadnock. The horizon is the divide between the Gulf of Siam, to the east, and the Bay of Bengal beyond to the west. Central township, Patalung province [Phatthalung province], Southern Thailand. October, 1936.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteLimestone Hills and Environs of Patalung [Phatthalung], Ampur Moang. October 6, 1936. Kao Wan Nieng Changwat jail below. Looking northwest. 8 1/25 G. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteTale Sap, Wat Han Buk, Ampur Moang, and Ban Ton Don, Patalung [Phatthalung] Changwat. October 6, 7. Wat Wi Han Burk. Km 1 1/2 (from Tale Sap). Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteTale Sap, Wat Han Buk, Ampur Moang, and Ban Ton Don, Patalung [Phatthalung] Changwat. October 6, 7. Farm machinery. Right of last. 8 1/25 G. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteMr. Yap’s Rice Farm, Ban Ton Don, Amphur Moang, Patalung [Phatthalung]. [Disking padi field. Case tractor 10 years old] Double disking at full speed for low-land rice planting. 4 1/300 -. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteBan Na–Ban Nawong [Ban Na Wong], Patalung [Phatthalung]-Trang Boundary. Oct. 9, 1936. Cave at Ban Nawong [Ban Na Wong]. 3.5 1/28 -. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteBan Na–Ban Nawong [Ban Na Wong], Patalung [Phatthalung]-Trang Boundary. Oct. 9, 1936. Similar and to left of last [691.7]. 3.5 1/10 -. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957
Photographer’s NoteBan Na–Ban Nawong [Ban Na Wong], Patalung [Phatthalung]-Trang Boundary. Oct. 9, 1936. Zigzag at divide. Trang side. Km 43 1/2. 4 1/25 -. Panatomic proms.
PhotographerPendleton, Robert Larimore, 1890-1957