เหรียญพัดยศมนตรามหาเสน่ห์ “พระปลัดแผ้ว” แรงข้ามปีติดทำเนียบพระหลักยอดนิยม

 พิธีใหญ่ไม่แพ้ใครส่งท้ายปี ๒๕๖๖ “เหรียญที่ระลึกฉลองพัดยศ” พระปลัดแผ้ว ผลปัญโญ แห่งสำนักปฏิบัติธรรมบ้านใสหลวง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผ่านไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ.สำนักปฏิบัติธรรมบ้านใสหลวง ท่ามกลางสานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาต่างมาร่วมพิธีกว่าพันคน มี พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดสตูล(ท.) เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

พ่อท่านพรหม วัดบ้านสวน (พระครูขันตยาภรณ์)  อ.ควนขนุน จ.พัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย พระเกจินั่งปรก พ่อท่านชู วัดควนพนางตุง อาจารย์สรรสิริ วัดภูเขาทอง  หลวงพ่อเชียร วัดเขาอ้อ  พระปลัดแผ้ว สำนักปฏิบัติธรรมบ้านใสหลวง

พระปลัดแผ้ว” หลวงปู่แผ้วได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ตำแหน่งดังกล่าวเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย เป็นตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ทางพระสังฆาธิการ ฐานานุกรมประจำตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี  ฐานานุกรมประจำตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ฐานากุกรมประจำตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด และฐานานุกรมเจ้าคณะภาคมีสิทธิ์ในการตั้งฐานานุกรมประจำตำแหน่งหรือพระราชาคณะมีสิทธิ์ตั้งพระภิกษุเป็นฐานะนุกรมได้

ตามฐานานุศักดิ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตที่ระบุไว้ในสัญญาบัตรพระราชาคณะ หิรัญบัฏพระราชาคณะเจ้าคณะรอง สุพรรณบัฏสมเด็จพระราชาคณะและสมเด็จพระสังฆราชที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ไทย ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ หรือพระราชบัญญัติกฎระเบียบอื่นอันเกี่ยวเนื่องด้วยคณะสงฆ์ พระราชาคณะชั้นสามัญขึ้นไปสามารถตั้งฐานานุกรม คือ พระปลัด พระสมุห์ พระใบฎีกา

พระปลัดแผ้ว สำนักปฏิบัติรธรรมบ้านใสหลวง จ.พัทลุง ปัจจุบันอายุ ๙๓ ปี ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๓  ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๙ ปีมะเมีย  บ้านดอนมูล ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง อายุ 20 ปี บริบูรณ์ อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ที่วัดควนปันตาราม มีพระครูรัตนาภิรมหรือหลวงตา เน  เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงตาเนเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านเป็นผู้มีวัตรปฏิบัติงดงามสมกับนามที่ได้รับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้านไสยเวทยุคนั้นได้ถ่ายทอดวิชาอาคมด้านไสยเวทให้พระปลัดแผ้วแม้แต่พระอาจารย์ดิษฐ์ ติสสโร วัดปากสระ พระเกจิด้านไสยเวทอยู่ยงคงกระพันของจังหวัดพัทลุงยังเอ่ยปากชมและถ่ายทอดวิชาอาคมให้พระปลัดแผ้วเหมือนทายาทของท่านอีกเช่นกัน

ด้วยพระปลัดแผ้ว มีความสนใจเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมมาแต่เด็ก ได้รับการปลูกฝังในทางวิชาอาคมในฐานะที่เป็นหลานแท้ๆของพระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ พระเกจิคณาจารย์ดังแห่งวัดดอนศาลา สายเขาอ้อ อ. ควนขนุน จ.พัทลุง พระปลัดแผ้ว ผลปัญโญ นับเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีวิชาอาคมหนึ่งในสายเขาอ้อที่ยังมีชีวิตอยู่

“องค์นี้ก็เก่งนะ หลวงพ่อเณร ท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์ วัดชีประขาว หรือวัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย พระเถราจารย์ผู้เป็นเอตทัคคะด้านการรักษาศรัทธามีลูกศิษย์ลูกหามากมายถวายฉายาหลวงพ่อว่า พ่อพระแห่งกุศลศรัทธาสาธารณสงเคราะห์ ได้สร้างโรงพยาบาลให้ กทม.ไปแล้ว 2 แห่งกำลังช่วยสร้าง โรงพยาบาลหลวงพ่อสดวัดปากน้ำย่านพุทธมณฑลสาย 1 เขตภาษีเจริญ กทม.ก่อนที่จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ผู้เขียนมีโอกาสได้สนองงานถวายท่าน ท่านเคยกล่าวถึงพระเกจิที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมีที่ไหนบ้าง  เห็นบ้านเมืองลงอยู่บ่อยๆ “พูดถึงชื่อหลวงปู่แผ้ว ท่านบอกว่าองค์นี้ก็เก่งนะ”