พัทลุงพร้อมจัด Ultra Trail Thailand 26-27 กันยายนนี้

จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ULTRA Trail Thailand Series #01 Phatthalung ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดกิจกรรมที่อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 โดยใช้เส้นทาง ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง

การแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง 25กิโลเมตร และระยะทาง 60กิโลเมตร

================================

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง

#ที่นี่พัทลุง : บอกข่าว เล่าเรื่อง คนเมืองลุง