กกท.และตราด เห็นพ้องเลื่อนแข่งช้างขาวเกมส์เมษายนปีหน้า คาดพัทลุงเกมส์เลื่อนเช่นกัน

โควิด19 ทำพิษ ส่งผลให้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ ซึ่งจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพ เดิมมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ล่าสุดมีข้อสรุปเลื่อนไปแข่งปีหน้า

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ครั้งที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อหาข้อสรุปกำหนดระยะเวลาจัดการแข่งขัน ฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์”

มติที่ประชุมเห็นชอบให้จังหวัดตราดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2564) “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 18–28 เมษายน 2564 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์ ”ระหว่างวันที่ 5–11 พฤษภาคม 2564

ในส่วนของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเดิมมีกำหนดการเป็นเจ้าภาพต่อจากจังหวัดตราด และมีกำหนดการณ์เดิมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2564 จึงอาจต้องมีการเลื่อนการแข่งขันเช่นกัน ทั้งนี้จะมีการหาข้อสรุปอีกครั้งในภายหลัง

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง

#ที่นี่พัทลุง : บอกข่าว เล่าเรื่อง คนเมืองลุง