กลุ่มนักดนตรีอิสระยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรม ถึงมาตรการ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมย้ำส่วนราชการอย่าเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน


นายกรรณฑพล ด้วงทอง อายุ 44 ปี หรือต้น เทวดาโหลยาง(เท-วะ-ดา-โหล-ยาง) ตัวแทนกลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระ และผู้ประกอบการบันเทิงอิสระ จังหวัดพัทลุง รวมตัวกันยื่นหนังสือถึง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรื่องขอความชัดเจนในมาตรการ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.พัทลุง


ซึ่งในเบื้องต้น ทางนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นผู้มารับหนังสือดังกล่าว พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มตัวแทนนักดนตรีอิสระ และผู้ประกอบการบันเทิงอิสระ ก่อนที่ทางนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จะเดินทางมาร่วมรับหนังสือเรียกร้องดังกล่าวด้วย


เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายอาชีพ ได้รับผลกระทบมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพนักดนตรีอิสระ และผู้ประกอบการความบันเทิงอิสระ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากงานที่จะแสดงต่างๆ ถูกเจ้าภาพยกเลิกจนหมด ทำให้ขาดรายได้ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ ก็ยังสับสนในมาตรการ การป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดที่ชัดเจนของทางจังหวัด หรือทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ซึ่งทำให้เจ้าภาพงานต่างๆ กลัวความผิดไม่กล้าจัดงาน แต่เมื่อไปขออนุญาตทางอำเภอ หรือในระดับท้องถิ่น ก็โดนปฏิเสธไม่อนุญาตให้ใช้เสียงและงดการแสดง จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันมายื่นหนังสือดังกล่าว เพื่อขอความชัดเจนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้กลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระและผู้ประกอบการความบันเทิงอิสระ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก


นายกรรณฑพลฯ ตัวแทนกลุ่มนักดนตรีอิสระ กล่าวว่า ในวันนี้พวกตนได้ร่วมตัวกันมายื่นหนังสือเพื่อสอบถามแนวทางถึงมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดจนน่ากลัว และในนามของตัวแทนกลุ่มนักดนตรีอิสระ ผู้ประกอบการบันเทิงอิสระ ขอให้ทางจังหวัดพัทลุงออกมาประกาศมาตรการที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน พร้อมออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และถือปฏิบัติแบบเดียวกัน และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชน หรือที่เรียกว่า การปฏิบัติแบบครอบฝาชี นั่นเอง


ในส่วนทางด้าน นายบรรเลง กิ่งโพยม อายุ 41 ปี ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการอิสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนตัวอยากจะขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากภาครัฐว่า ทำไมร้านเหล้า ผับ บาร์ ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ยังสามารถเปิดได้ตามปกติ ทั้งที่มีการเล่นดนตรีสดทุกค่ำคืน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสี่ยง แต่ทำไมนักดนตรีอิสระถึงห้ามเล่น ห้ามจัดการแสดงต่างๆ ซึ่งตนมองว่าไม่มีความเป็นธรรม ในการจัดระบบดังกล่าว.