ขอความร่วมมืออย่าลักลอบเข้าพื้นที่หลังประกาศปิดเมือง

จากกรณีที่จังหวัดพัทลุง ได้มีประกาศคำสั่งปิดเมืองตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เพื่อควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 นั้น ได้สั่งตั้งจุดตรวจตามเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดทันที่ จำนวน 9 จุด ทั้งถนนสายหลักและสายรอง ที่เชื่อมต่ออำเภอของจังหวัดพัทลุงกับอำเภอของจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้คัดกรอง หากมีความจำเป็นในขณะที่มีคำสั่งปิดเมือง มาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 นี้ ห้ามให้มีการเข้า-ออกยังพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงโดยเด็ดขาด


ซึ่งในวันนี้ เป็นวันที่ 3 ของการตั้งจุดคัดกรองระหว่างจังหวัด เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออก พื้นที่จังหวัดพัทลุงอย่างเข้มงวด หากไม่มีเหตุจำเป็นจริงเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด จากความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อต้องการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้น ทำให้มีบุคคลพยายามลอกลักเข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ตามเส้นทางสายรองระหว่างหมู่บ้าน แม้เจ้าหน้าที่ จะมีการปิดตายถนนบางสายไปแล้วก็ตาม ยังพบผู้ที่ฝ่าฝืน และจับกุมผู้ที่ออกจากเคหะสถานในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิวแล้ว จำนวน 14 ราย เมื่อคืนที่ผ่านมา


ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า หลังจากทางจังหวัดพัทลุงได้ออกประกาศปิดเมืองแล้ว หากพบประชาชนคนไหนไม่มีความจำเป็นงดเดินทางเข้า ออก และขอร้องอย่าพยายามลักลอบเข้ามาอย่างเด็ดขาด โดยไม่ผ่านจุดตรวจ หากเจ้าหน้าที่พบการกระทำการดังกล่าว จับดำเนินคดีทันที่โดยไม่มีข้อยกเว้น ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ซึ่งมีอัตราโทษตามกฎหมายทั้งจำและปรับ


ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.พัทลุงล่าสุด พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย อยู่ในพื้นที่ ของ อ.กงหรา ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่พบผู้ป่วยมากสุดถึง 6 ราย รวมยอดผู้ป่วยทั้งจังหวัดพัทลุง ขณะนี้มีผู้ป่วยแล้วถึง 13 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 6 ราย และยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่ที่กระจายเข้ารักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐอีก 7 ราย.