ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด รับ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน 2 เดือน คลังชงเงื่อนไขเข้าครม.สัปดาห์หน้า พร้อมลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

วันที่ 12 มกราคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้ออกมาตารการการเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ครม.อนุมัติได้เงินเยียวยาประชาชน จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งมีรูปแบบเยียวยาในอาชีพ คือ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมไปถึงยังมีโครงการคนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 1 ล้านสิทธิ์ ปลายเดือน ม.ค. นี้ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เห็นชอบมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ โดยให้ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ประกอบด้วย การลดค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของครัวเรือน/กิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่รอบบิลเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ซึ่งครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะงดเก็บค่าไฟฟ้า 90 หน่วยแรก ส่วนที่ใช้เกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ก็ให้ลดตามอัตราที่กำหนด สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ซึ่งไม่รวมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

การลดค่าน้ำประปาลง ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 2 เดือน คือรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

ส่วนค่าอินเตอร์เนต หน่วยงานราชการได้หารือกับผู้ประกอบการ และมีมติเพิ่มความเร็วและความแรงของอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ ใช้บริการ ได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้านและให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฟรี ไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายกฯ ระบุด้วยว่า จากการติดตามประเมินผลโครงการคนละครึ่ง ถือว่ายังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน และทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ด้วยดี จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ อีกประมาณ 1 ล้านสิทธิช่วงปลายเดือนมกราคมนี้

“รัฐบาลยังมีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มให้ครอบคลุมเหมือนเช่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร ในเบื้องต้นได้ให้มีการพิจารณาการเยียวยาที่เหมาะสม จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ได้ให้กระทรวงการคลัง เร่งจัดทำรายละเอียดเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของโควิด-19 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงขอพิจารณาให้การช่วยเหลือในช่วง 2 เดือนก่อน” นายกฯ กล่าว