ชาวบ้านกลุ่มรักษ์โตนสะตอ ร่วมกิจกรรมหิ้วชั้นมาชันชี สานรัก สานสัมพันธ์ของคนในชุมชน

ชาวบ้านกลุ่มรักษ์โตนสะตอ ร่วมกันจัดกิจกรรมหิ้วชั้นชันชี คือการหิ้วปิ่นโต หรือการนำกับข้าวแล้วมาล้อมวงกินด้วยกัน แบบฉบับของคนบ้านๆในชุมชนของพื้นที่ภาคใต้ หากมีเรื่องราวที่ต้องการหารือ หรือพูดคุยกัน ก็จะมานั่งจิบน้ำชา กาแฟ หรือล้อมวงกินข้าวด้วยกัน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน

ซึ่งกิจกรรมนี้ทางชาวบ้านกลุ่มรักษ์โตนสะตอ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน รอบนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยกลุ่มรักษ์โตนสะตอร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา จะร่วมกันทำกิจกรรมปัดกวาดขยะ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณน้ำตก บ้างก็เล่นน้ำตกไปพลาง หลังจากทำกิจกรรมพัฒนาเสร็จ ก็จะนำกับข้าวที่ช่วยกันทำมา นั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมกัน นับว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารัก อบอุ่น และหาดูได้ยากในสังคมปัจจุบัน และนอกจากนี้ชาวบ้านก็หวังให้พื้นที่ของน้ำตกโตนสะตอ ในพื้นที่ ม.1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกจุดหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ที่รอนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป หลังจากที่ไม่มีใครสนใจปล่อยรกร้างมาก่อนหน้านี้


น้ำตกโตนสะตอ เป็นต้นน้ำสายหลักที่ชาวบ้าน ต.หนองธง ใช้กิน ใช้ทำการเกษตร และเปรียบเสมือนครัวของชุมชน นอกจากชาวบ้านจะสามารถมาพักผ่อน และยังหาจับปลาได้ตามฤดูกาล อย่างเช่นปลาหวด และยังมีสะตอป่า น้ำผึ้งป่า เป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงชาวหนองธงมานาน

นายเดชา เหล็มหมาด อายุ 40 ปี แกนนำเครือข่ายกลุ่มรักษ์โตนสะตอ กล่าวว่า โครงการหิ้วชั้นมาชันชี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.63 เพื่อต้องการให้ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาน้ำตกโตนสะตอ และช่วยกันระดม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยกันพัฒนาน้ำตกโตนสะตอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จัก และเข้ามาเที่ยวชม สัมผัสกับธรรมชาติของน้ำตกโตนสะตอ


การทำกิจกรรมจากกลุ่มเล็กๆ จนเป็นที่สนใจและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มขึ้น จนตอนนี้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักน้ำตกโตนสะตอ และเดินทางมาเที่ยวกันมากขึ้นอีกด้วย


นายเดชาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการพัฒนาน้ำตกโตนสะตอแล้ว สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ การแสดงออกให้เห็นถึง ความรัก ความสามัคคี การสานสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เกิดขึ้น ภายใต้รอยยิ้มเล็กๆที่แฝงไปด้วยความสุขและอบอุ่น.