ชาวบ้านโล่งใจ18แรงงานต่างด้าวผลตรวจโควิดเป็นลบทั้งหมด

จากกรณีที่ชาวบ้าน บ้านอาพัดผวา หลังพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์(พม่า) จำนวน 18 คน เดินทางเข้ามาพักภายในหมู่บ้านในพื้นที่ ม. 4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อรอทำงานในแคมป์คนงานก่อสร้างเหมืองชลประทาน ในอีกพื้นที่พื้นที่ขอตำบลเดียวกัน เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิและสอบถามประวัติ พบว่าแรงงานชาวเมียนมาร์(พม่า) ทั้งหมดมีอุณหภูมิปกติ ซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้เดินทางมาจาก เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และจากการตรวจสอบพบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมด มีหนังเดินทางถูกต้อง แต่การเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ยังไม่ได้มีการตรวจวัดค้นหาเชื้อโควิด -19 ก่อนออกเดินทางหรือเคลื่อนย้ายภายใน 72 ชั่วโมง และผิดประกาศจังหวัดในฉบับที่ 19 ของการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันต่อต้านเพราะกลัวจะเกิดโรคโควิด – 19 แพร่ระบาดภายในหมู่บ้าน


ทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเขาชัย จึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจเก็บสารคัดหลั่งหาเชื้อโรคโควิด – 19 จาก 18 แรงงาน เพื่อนำมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลพัทลุง ท่ามกลางความตื่นตกใจและกังวลของกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ในขณะที่กลุ่มชาวบ้านส่วนหนึ่งได้เรียกร้องกลุ่มแรงงานดังกล่าวออกนอกพื้นที่ภายใน


ล่าสุด นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เผยว่า ในขณะนี้ผลกาตรวจสารคัดหลั่งของกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่าทั้ง 18 ราย ได้ออกมาแล้ว ซึ่งปรากฏว่าแรงงานต่างด้าวทุกคนมีค่าเป็นลบ และได้ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำผลการตรวจสารคัดหลั่งดังกล่าวไปแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลจองถนน โดยเฉพาะหมูที่ 4 ที่กลุ่มชาวต่างด้าวพักอาศัยได้รับทราบ ในขณะที่นายธนเกียรติ ชูปู กำนัน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน เผยว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสารคัดหลั่งของแรงงานดังกล่าวว่าเป็นลบนั้น ชาวบ้านก็หายกังวลและยินดีที่จะให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเหล่านั้น เข้าไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำในพื้นที่ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน และให้พักที่บริเวณบ้านดังกล่าวต่อไปโดยจะมีนายจ้างคอยดูแลกลุ่มแรงงานดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษต่อไป.