ประชาชนออกมาใช้สิทธิเกินเป้าที่ตั้งไว้

ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ จ.พัทลุง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก แม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นอุปสรรคในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กกต.ชี้ครั้งนี้คนออกมาใช้สิทธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

สำหรับ จ.พัทลุง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมดจำนวน 159,705 ราย มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 159,652 ราย มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 300 หน่วยเลือกตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 24 อบต. บรรยากาศโดยรวมทุกหน่วยเลือกตั้ง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด

พื้นที่การเลือกตั้งที่มีการเฝ้าจับตามอง ได้แก่ อบต.เขาปู่ ของ อ.ศรีบรรพต อบต.พนมวังก์ ของ อ.ควนขนุน อบต.เกาะหมาก ของ อ.ปากพะยูน อบต.หนองธง ของ อ.ป่าบอน และ อบต.ชัยบุรี ของ อ.เมือง ซึ่งก่อนหน้าก็มีหนังสือร้องเรียนผ่าน พล.ต.ต.ตานิตย์ รามดิษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ว่าผู้นำในพื้นที่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง วางตัวไม่เป็นกลางใช้อำนาจตำแหน่งบังคับหาเสียงให้ทางผู้สมัครบางราย โดยทางผู้ร้องเรียนอ้างว่า มีการให้หัวคะแนนไปเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้านไว้ เพื่อซื้อเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ส่วนข้อเท็จจริงกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนผลนับคะแนน คาดว่าไม่เกิน 1 ทุ่มคืนนี้ ผลอย่างไม่เป็นทางการหน้าหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยคงแล้วเสร็จ.