ประยุทธ์ รับมีเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน แค่ 1 เดือน ต้องรอตัดงบ กู้ 1 ล้านล้าน

   วันที่ 15 เมษายน 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ใจความสำคัญกล่าวถึงเรื่อง มาตรการชดเชย เงินที่รัฐบาลจะนำมาเยียวยานั้นมาจากงบกลางจำนวน 50,000 ล้านบาท เดิมจะเยียวยา 3 ล้านคน ซึ่งสามารถเยียวยาได้ 3 เดือน หรือ 15,000 บาทต่อคน แต่เมื่อจำนวนผู้ที่ลงทะเบียน เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีมากถึง 9 ล้านคน ทำให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาได้เพียงเดือนเดียว ในจำนวน 9 ล้านคน

          สำหรับกลไลการเข้าถึงการเยียวยาของรัฐบาลเพื่อให้ได้รับเงินจำนวน 5,000 บาท นั้น รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินหลายส่วน ส่วนแรก จากการเจียดเงินงบประมาณแต่ละกระทรวงร้อยละ 10 นั้น ต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2563 จะได้งบประมาณในส่วนนี้ 100,000 ล้านบาท


            ส่วนกรณีรัฐบาลออก พ.ร.บ.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งตามขั้นตอนต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และวุฒิสภา ใช้เวลาหลายเดือน แต่คาดว่าประมาณปลายเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม 2563 ยอมรับว่า เรามีแค่ตัวเลขในการเยียวยา แต่ไม่มีเม็ดเงินที่แท้จริง จำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับในการนำมาใช้จ่ายเยียวยาประชาชน

            ขณะที่การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กำหนดจะหมดภายในที่ 26 เมษายน 2563 เข้าใจว่าทุกคนได้รับผลกระทบ อาจจะมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมด แต่ต้องให้คณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินภายในสิ้นเดือนเมษายนอีกครั้ง ว่าจะมีการต่ออายุหรือขยายมาตรการหรือไม่