ปศุสัตว์ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันหมา-แมว

นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของหรือจรจัด ในพื้นที่ 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมประชากรสุนัข และแมว ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดพัทลุง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

และจากการรายงานพบว่าต้นปีที่ผ่านมาพบโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 4 ตัว พื้นที่อำเภอพัทลุง ดังนั้นในวันนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของหรือจรจัด พื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง ที่วัดสมสมัย ซึ่งเป้าหมายเป็นสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือจรจัด พบว่าแต่ละพื้นที่มีเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังบริการให้ประชาชนผู้ที่รักษาเลี้ยงโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี


เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงจำนวนมากหลัง จากสถานการณ์โรคโควิด คลีคลายและรัฐบาลประกาศปลดล๊อดให้สถานที่ท่องเที่ยว โดยการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยว นั้นในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงในวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 คาดว่าจะมีท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นกัน


นายสัตวแพทย์สมมิตร ถาวรวงศ์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่าทางปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ ถึงแม้ว่าจะมีรายงานของโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมา แต่เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ ปูพรมฉีดวัคซีนผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ทั้งที่มีเจ้าของและจรจัด เพื่อควบคุมประชากรหมา-แมว และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาด