พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก2ราย ล่าสุดพัทลุงติดเชื้อรวม 12ราย ด้าน จนท.ในพื้นที่เสี่ยงของ อ.กงหราและจุดตรวจต้องทำงานอย่างหนัก

สถานการณ์โรคโควิด–19 ในพื้นที่จ.พัทลุงล่าสุด พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากการร่วมพิธีทางศาสนา ซึ่งล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย พื้นที่อำเภอกงหรา

รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว ขณะนี้จำนวน 12 ราย และในจำนวนดังกล่าวทีมแพทย์รักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 6 ราย อีกจำนวน 6 รายยังคงเข้าได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ เบื้องต้นผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวนั้นมีอาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ขณะที่หลายตำบลในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด–19 มากที่สุดจำนวน 5 ราย ของจังหวัดพัทลุงนั้น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำตำบล ต่างหามาตรการในการป้องกันเพิ่มเติมจากประกาศของจังหวัดพัทลุง โดยมีหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านของอำเภอกงหราปิดห้ามเข้า ออก ผู้ที่เข้า ออก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้นำหมู่บ้านเท่านั้น เช่นที่หมู่ 14 บ้านคูเหนือ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผู้เดินทางเข้า ออก หมู่บ้านต้องผ่านจุดตรวจที่เดียวเท่านั้น ส่วนเส้นทางเข้า ออก จุดอื่นปิดตาย

ขณะผ่านจุดตรวจสวมหน้ากากอนามัยและต้องวัดไข้ทุกราย หากพบไข้สูงต้องไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจเช็ดอาการก่อนเข้าหมู่บ้าน

สำหรับจุดตรวจรอยต่อระหว่างจังหวัดนั้นวันนี้ ยังคงมีประชาชนต้องเดินทางออกจังหวัดพัทลุงเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้า โดยเข้าแถวยื่นใบขออนุญาตผ่านจุดตรวจและขอเข้ากลับมายังพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในเย็นของวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต้องทำงานอย่างหนักในการอนุญาตแต่ละรายให้ออกนอกพื้นที่เท่าที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น เนื่องจากประกาศของจังหวัดพัทลุงประกาศปิดเมืองห้ามเข้า ออก ตั้งแต่วันที่ 6 – วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังเข้มงวดในการวัดไข้ทั้งผู้ที่ขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดและเข้าจังหวัด