พระนอนปากพะยูน

พระพุทธรัตนารากร (พระนอน) เป็นพระปางไสยาสน์ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาภายในวัดรัตนาราม (วัดบ่อหมาแป๊ะ) สร้างเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2514 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงถวายพระนามให้

เขาพระนอนที่ชาวปากพะยูนเรียกขานกัน เป็นเนินสูงสามารถมองเห็น ทะเลสาบสงขลาได้ถึงสามด้าน คือ ด้านทิศตะวันออกมองเห็นทะเลหลวง ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมองเห็น ทั้งทะเลหลวง และอ่าวบางเตง สภาพพื้นที่โดยรอบมีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นป่าละเมาะหนาแน่น มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ระยะทางเดินขึ้นไปมีบันได 109 ขั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาถนนจนสามารถขับรถไปถึงองค์พระนอนได้