พัทลุงฝนตกหนักต่อเนื่อง จังหวัดเร่งประชุมเตรียมความพร้อม และเตือนชาวบ้านที่ลุ่มต่ำระวังน้ำท่วมฉับพลัน

พื้นที่ของ จ.พัทลุง มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมหลากเข้าท่วมเส้นทางบ้างแล้วในบางจุดเนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน ด้านจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พัทลุง ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เสี่ยงแล้ว เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำพร้อมแจ้งเตือนภัยหากพื้นที่นั้นๆ มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัด และพื้นที่ลุ่มต่ำ

และในวันนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมด่วนในการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คาดการณ์ในช่วงวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 พ.ย.64นี้ จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก

พื้นที่เสี่ยงของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมเทือกเขาบรรทัด เช่น ใน อ.กงหรา อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ และ อ.ศรีบรรพต ซึ่งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวัน จะทำให้ดินอุ้มน้ำไว้เยอะ และมีการกัดเซาะดิน เสี่ยงดินภูเขาสไลด์ และอาจเกิดน้ำป่าหลากได้ นอกจากนี้พื้นที่ ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ อย่างเช่น ในพื้นที่ ของ อ.เมือง อ.ควนขนุน และ อ.เขาชัยสน ชาวบ้านก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นฝายอีกด้วย


ซึ่งในส่วนของจังหวัดเองก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์สั่งการประสานงาน และมีศูนย์ปฏิบัติการร่วม อบจ.ส่วนหน้าอีก 2 เขต มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว ทั้งรถบรรทุก รถกู้ชีพ รถแบ็กโฮ เรือท้องแบน เรือยาง เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมสำรองกำลังเจ้าหน้าที่ไว้เกือบ 100 นาย

ด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมในปีนี้ ถือว่ามีความพร้อมสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการขุดลอกคูคลองเตรียมการระบายน้ำ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ที่บริเวณที่ต่ำลุ่มเขตเศษรฐกิจโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองพัทลุง แล้วจำนวน 13 จุด นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสงขลา ซึ่งหากเกิดอุทกภัย วาตภัย เกินกำลังที่หน่วยงานในจังหวัดพัทลุงจะรับมือได้ ก็สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ทันที ขณะเดียวกันตอนนี้ได้จัดตั้งวอลรูมที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประชุมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำ และแจ้งเตือนภัย บริเวณอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง คือ อ่างเก็บป่าพะยอม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส และอ่างเก็บน้ำป่าบอน ขณะนี้ยังสามารถเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก และหลังจากนี้หากมีสภาพฝนตกหนักเหนืออ่างเก็บน้ำ ก็จะทำการพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะไหลเข้าอ่างเก็บอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เตรียมสถานที่อพยพผู้ประสบภัยไว้แล้วด้วย โดยจะใช้อาคารสถานที่ของทางส่วนราชการที่ใกล้จุดพื้นที่เสี่ยงนั้นๆ.