พัทลุง-ขยายเวลาปิดเมืองเพิ่มหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด- 19 ของจังหวัดพัทลุง ล่าสุดวันนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย โดยติดเชื้อจากบุคคลผู้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดขณะนี้ จำนวน 14 ราย รักษาหายจำนวน 6 ราย และยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลของจำนวน 8 ราย ส่วนพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังมากที่สุดคืออำเภอกงหรา เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงพบการแพร่ระบาดของโรคมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามหมู่บ้าน ที่พบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง


ส่วนกรณีที่หมอของโรงพยาบาลกงหราได้โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านเฟสบุ๊คไปเมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 เนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล นั้นหลังจากโพสต์ออกไปผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ คือโรงพยาบาลพัทลุง รับตัวผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 5 รายมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทลุงต่อ ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อรายล่าสุดที่พบวันนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกงหรา

ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เผยว่าจากมาตรการประกาศปิดเมืองห้ามเข้า ออก ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่จะถึงนี่ จากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามาตรการดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ยังไม่สามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ได้ ดังกล่าวทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง อาจจะหาแนวทางเพิ่มมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม เช่นอาจจะต้องออกมาตรการปิดพื้นห้ามเข้า ออก พื้นที่เสี่ยงของโรคอย่างเด็ดขาด หรือมาตรการขยายเวลาประกาศปิดเมืองเพิ่มเติมจากเดิมจะปิดแค่วันที่ 16 เมษายน แต่อาจจะพิจารณาขยายเวลาปิดเมืองห้ามเข้า ออก

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดเพื่อนบ้านคือจังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง ที่ประกาศปิดเมืองห้ามเข้า ออก จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด ไปพร้อมกันๆ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น.