พัทลุง-จังหวัดประกาศติดตามตัวผู้ร่วมเดินทางสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินตรังจำนวน 9 ราย ที่เดินทางร่วมเที่ยวบินนกแอร์เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63ที่ผ่านมา

จากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 ราย และ1ใน2รายนี้ พบว่าผู้ป่วยได้เดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบิน จ.ตรัง สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7410 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และในเที่ยวบินดังกล่าวปรากฎว่ามีคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้ร่วมเดินทางมาด้วย จำนวน 9 ราย และติดต่อขอเข้ารับการตรวจเก็บสารคัดหลั่งแล้ว 8 ราย เบื้องต้นผลออกมาเป็นลบ ส่วนอีก 1 รายนั้น เจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานให้เข้าตรวจโดยเร็ว ต้องหลีกเลี่ยงไปปะปนอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก และต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

สำหรับผู้ร่วมเดินทางทั้ง 8 รายที่เข้ารับการตรวจแล้ว ทางแพทย์ได้แนะนำให้ทั้ง 8 ราย ได้กักตัวเองตามแบบพฤติกรรม New normal อย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน

ขณะนี้จังหวัดพัทลุงนั้นเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ถึงแม้ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ก็ตามนับเป็นเวลา 261 วันที่ไม่มียอดผู้ติดเชื้อ แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องร่วมผิดชอบต่อสังคม สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม ปฏิบัติตัวตามมาตรการเดิมในรอบแรกอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ต้องตื่นตระหนก จนเกิดภาวะเครียด แค่ระมัดระวังป้องกันตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในจุดเสี่ยงที่มีผู้คนแออัดก็พอ.