พัทลุง ฉีดวัคซีนชุดแรก1800โดส แก่บุคลากรการแพทย์ พยาบาล และ อสม.

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ร่วมฉีดวัคซีนโควิด – 19 “ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด_19 ชุดแรก ซึ่งในวันนี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ อสม. ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรวัคซีนชุดแรกจำนวน 1,800 โดส เป็นวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค ขณะที่โรงพยาบาลพัทลุงนั้นได้รับจัดสรรให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 600 โดส จำนวน 300 คน โดยเข็มแรกฉีดในวันนี้ 8 เมษายน 2564 ส่วนเข็มที่ 2 จะฉีดวันที่ 28 เมษายน 2564

ขณะที่ อสม.นั้นจะฉีดวัคซีน 500 คน โดยเป็น อสม. ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง 300 คน และพื้นที่รอบนอก 200 คน นั้นจะฉีดที่โรงพยาบาลพัทลุง ฉีดเข็มแรกวันนี้ 8 เมษายน 2564 เช่นกัน ส่วนเข็มที่ 2 ก็จะฉีดในวันที่ 28 เมษายน 2564 สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้จะเป็นการทดสอบระบบและวางแผนหาแนวทางให้บริการแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งหลังจากการฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลพัทลุงได้มีการเฝ้าระวัง ติดตามอาการหลังจากฉีดทันที ใน 30 นาที ซึ่งผู้ฉีดวัคซีนดังกล่าวในวันนี้ทุกๆคนไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด

ในส่วนของประชาชนทั่วไปของจังหวัดพัทลุงนั้น จะได้รับวัคซีนเข็มแรกในเดือน พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ทางโรงพยาบาลพัทลุงได้ส่งรายชื่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ประกอบด้วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงทุกโรค ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ ส่วนการรับฉีดวัคซีนนั้นสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ทางไลน์แอปพลิเคชั่น “ หมอพร้อม “ และ (2) การติดต่อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด – 19 ล่าสุดในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั้น หลังจากที่มีผู้เดินทางจากจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงานยังโรงแรมแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อยืนยันผลเป็นลบทั้งหมด แต่ได้กักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งในกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงด้วย 1คน เนื่องจากได้ไปร่วมงานในวัน เวลา ดังกล่าวด้วย