พัทลุง- ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดทะลุกว่า 100รายแล้ว เตรียมล็อคดาวน์ตำบลที่มีผู้ป่วยเกิน 10 ราย

สถานการณ์การ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ยังน่าเป็นห่วงล่าสุดวันนี้ มียอดผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 100 ราย ในขณะที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เร่งใช้มาตรการล็อคดาวน์ตำบล ชุมชน ที่มีผู้ป่วยเกิน 10 ราย ห้ามเข้าออกพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 14 วัน

ซึ่งในวันนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมด่วน เพื่อวางแนวทางและมาตรการเข้มควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน วันนี้เพิ่มอีก 7 ราย รอผลตรวจอีก 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมในระลอกนี้สูงถึง 115 รายแล้ว เสียชีวิตแล้ว 1 ราย


และจาการสอบสวนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละรายนั้น ปรากฎว่าส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาดภายในครอบครัว โดยมีการรับเชื้อมาจากบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพัทลุง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และมีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็ยังคงเร่งลงพื้นที่ติดตามตรวจสารคัดหลั่งจากกลุ่มบุคคลเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกวัน อำเภอที่มียอดผู้ป่วยมากสุดจะอยู่ในพื้นที่ของ อ.เมืองพัทลุง และ อ.ควนขนุน ส่วนอีกสองอำเภอ คือ อ.ป่าพะยอม และ อ.ศรีนครินทร์ ยังไม่พบยอดผู้ติดเชื้อในรอบนี้

ซึ่งหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง มีมติให้จังหวัดประกาศล็อคดาวน์พื้นที่ในระดับตำบล ชุมชน ที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเกิน 10 ราย หรือพื้นที่ ที่มีการระบาดของเชื้อเป็นลักษณะกลุ่มก้อน ให้พื้นที่ดังกล่าวประกาศล็อคดาวน์ทันที โดยห้ามเข้า-ออก อย่างเด็ดขาดอย่างต่ำจำนวน 14 วัน
ทางด้านนายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เปิดเผยว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดคืออำเภอเมืองพัทลุง และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยแต่ละรายไม่ต่ำกว่า 20 คน ดังนั้นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เข้าติดต่อตรวจหาเชื้อและเป็นผู้ป่วย กรุณาอย่าปกปิดข้อมูล ซึ่งจะทำให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล เสี่ยงต่อการรับเชื้อและเกิดภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
และสำหรับยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ละวัน ทำให้เตียงผู้ป่วยแต่ละโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ต้องส่งตัวผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงไปเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลสนาม ที่สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 20 ราย หายกลับบ้านพร้อมไปกักตัวต่ออีก 14 วัน จำนวน 2 ราย.