พัทลุง_พบคลัสเตอร์ใหม่ในงานศพทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกระลอก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ยังพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ในเกือบทุกอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าพะยอม ภและอำเภอเมือง สาเหตุจากการรวมตัวภายในงานต่างๆโดยเฉพาะงานศพ และการไม่นับผิดชอบของบุคคลบางกลุ่ม

ล่าสุด พบคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นในงานศพพื้นที่ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอขัยสน พบผู้ติดเชื้อกว่า 60 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย จากงานศพดังกล่าวฯ นอกจากนอกนั้นได้ขอความร่วมมือผู้ที่ร่วมงานศพ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน กักตัวเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา 7 วัน หากมีพบมีอาการไข้สูงรีบพบแพทย์ทันที

ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นทุกวัน ทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 12,374 ราย เสียชีวิตจำนวน 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่รับการฉีดวัคซีน และติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิดภายในครอบครัว

ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ได้มีการประชุมล่าสุดมีมาตรการผ่อนคลาย เปิดสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสม เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด – 19 ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ( COVID Free Setting ) และกฎระเบียบราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่วนรถขนส่งสาธารณะเช่นรถตู้โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ตามที่ขนส่งกำหนด แต่ต้องใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด และต่อจากนี้คณะกรรมการโรคติดติดจังหวัดพัทลุง รอผลการประชุม ของ ศบค.ส่วนกลางอีกครั้ง ถึงเรื่องการเปิด ผับ บาร์ ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อผ่อนคลายผู้ประกอบธุรกิจต่อไป.