เครือข่ายนักอนุรักษ์และชาวบ้านหนองธง เดินทางยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่วยังผู้ว่าพัทลุง พร้อมยืนยันปักหลักหน้าศาลากลางจนไดรับคำตอยที่พอใจ

เมื่อช่วงสายวันนี้ นายเดชา เหล็มหมาด ประธานกลุ่มรักษ์โตนสะตอ นายสันติชัย ชายเกตุ เครือข่ายชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ทางตัวแทนกลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับ จ.พัทลุง และชาวบ้าน ม.1 ในพื้นที่ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เกือบ 100 คน

เดินชูป้าย พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด ต่อนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง พื้นที่การสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด ม.1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน ของกรมชลประทาน โครงการดังกล่าวมีการตั้งงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท และอยู่ห่างจากเขื่อนป่าบอนซึ่งกรมชลประทานสร้างไปแล้วเสร็จเพียงแค่ 3 กิโลเมตร สำหรับโครงการล่าสุดอยู่ในระหว่างการเตรียมเวนคืนที่ดินที่อยู่โครงการ


นายพรศักดิ์ ปักสัน อายุ 33ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองธง และสมาชิกกลุ่มโตนสะตอ กล่าวว่า นอกจากการยื่นหนังสือให้มีการยุติการสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วทั้งหมด 5ข้อ คือ ให้ตรวจสอบโครงการซึ่งไม่ชอบมาพากล เพราะหนังสือที่ส่งไป ไม่ได้ผ่านการทำเวทีประชาคม และเป็นการแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เท่านั้น การก่อสร้างไม่มีความจำเป็น เพราะในพื้นที่โดยรอบก็มีอ่างเก็บน้ำป่าบอน และอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนัก อีกทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ มิหนำซ้ำ ยังมีการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมปลอมขึ้น โดยมีการคัดลอกข้อมูลบางส่วนมาจาก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของทาง จ.พัทลุงเลย ถือเป็นกระบวนการฉ้อฉลและดูถูกชาวบ้านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางกลุ่มย้ำว่า หลังจากยื่นหนังสือเสร็จ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดก็ยังคงปักหลักอยู่ที่หน้าศากลางต่อเนื่อง จนกว่าจะได้รับคำตอบที่พอใจ และประกาศจะมีการยกระดับการชุมนุมต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทางจังหวัดฯได้เร่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งระงับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว

อย่างไรก็ตามทางด้านนายกู้เกียรติ ฯ ผวจ.พัทลุง ระบุ หลังจากนี้จะเร่งสรุปรายละเอียด หลักการและเหตุผลในการคัดค้าน ความจำเป็นของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงพิจารณาต่อไป.