เทศบาลเมืองพัทลุงปันสุขสู้ภัยโควิด 19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เทศบาลเมืองพัทลุงปันสุขสู้ภัยโควิด 19” ซึ่งเทศบาลเมืองพัทลุง โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองพัทลุง อสม.พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทุกภาคส่วน

ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม “เทศบาลเมืองพัทลุงปันสุขสู้ภัยโควิด 19” โดยจัดให้มีตู้ปันสุข แบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมารับของจากตู้ปันสุขได้ ณ บริเวณอาคารโรงอาหารเทศบาลเมืองพัทลุง ตั้งแต่วันที่18 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของอุปโภค บริโภคมาร่วมบริจาคได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว