เริ่มแล้ว….งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 โดยเริ่มกิจกรรมในวันนี้ ด้วยขบวนแห่ของดีเมืองลุงจาก 11 อำเภออย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดอย่างสวยงาม หลากหลายสีสัน และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น สร้างความประทับใจแก่ ผู้ร่วมชมงานเป็นอย่างยิ่ง


จากนั้น พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีกลาง และร่วมตักนาวากาชาด โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายวิรัตน์ รักพันธ์, นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด


ทั้งนี้ตามที่จังหวัดพัทลุง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายนนี้ ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรวมน้ำใจของประชาชนในการสนับสนุนกิจการของกาชาด ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะกุศล มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเพื่อฉลองสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระสี่มุมเมือง ศูนย์รวมจิตใจของชาวพัทลุง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ได้พระราชทานให้จัดสร้างและประดิษฐานเป็นพระประจำทิศใต้ ณ จังหวัดพัทลุง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์สิ่งดีงามอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนและนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง


สำหรับกิจกรรมปีนี้ นอกจากมีขบวนแห่ของดีจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุงแล้ว ยังมีพิธีสมโภชองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ การเทศน์มหาชาติ นิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประชารัฐ การออกร้านนาวากาชาด การแสดงของเยาวชน การแสดงของศิลปินดารา คาราวานสินค้าราคาประหยัด สิ้นค้าโอท็อป และมหรสพต่างๆ มากมาย.