เรียนออนไลน์วันแรก ทำเอาวุ่นกันตั้งแต่เช้า ผู้ปกครองต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

บรรยากาศการเรียน การสอนออนไลน์วันแรก โดยเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่ได้มีการจัดการเรียนออนไลน์ในทุกระดับชั้น

ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหลากหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดทำการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย ผ่านทางช่องทีวีดิจิทัล และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดการ “เรียนออนไลน์” ด้วยเช่นกัน โดยเผยแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) ครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา

สำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั้น ผู้ปกครอง ต่างตื่นตัววุ่นกันตั้งแต่เช้าโดยการจัดลูกๆระดับชั้นประถม มานั่งหน้าจอคอมพิเตอร์ พร้อมสอนให้เปิดเว็บเข้าดูการเรียนออนไลน์ และตารางการเรียนของแต่ละวัน

นางนภาพร เนตรเกื้อกูล หนึ่งในผู้ปกครอง ที่มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ประกอบการเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิเตอร์ ก่อนออกไปทำงาน ต้องสอนลูกชายวัย 12 ขวบที่กำลังเข้าเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.พัทลุง ถึงวิธีการเข้าถึงเว็บที่จะเรียนทางออนไลน์ ในแต่ละวัน

ในขณะที่ผู้ปกครองคนอื่นๆ ก็ต่างวุ่นกันตั้งแต่เช้าเหมือนกัน เพื่อเปิดโทรทัศน์ หาช่องสัญญาณผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) ให้ตรงกับชั้นเรียนของของลูก หลานตัวเอง และผู้ปกครองบางรายยังต้องคอยดูแลบุตร หลาน อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กตั้งใจเรียน ผู้ปกครองบางรายที่มีบุตร หลานอยู่ในสายชั้นเดียวกันต่างโทรศัพท์หากันเพื่อปรึกษาแนะนำกัน และต่างพบว่าผู้ปกครองและลูกๆมีการตื่นตัว ที่จะเรียนทางระบบออนไลน์
แต่ยังคงผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย ที่ยังคงหนักใจ เนื่องจากไม่ได้ดูแลอยู่ตลอดเวลา เกรงว่าเด็กๆอาจจะไม่ตั้งใจเรียนได้ และผู้ปกครองบางรายยังไม่เข้าใจถึงการเรียนออนไลน์ และยังทำกันไม่ถูกบ้างก็มี.