โรงพยาบาลพัทลุง เปิดจุดคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่เชื้

นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เดินทางไปเยี่ยม ให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเปิดจุดคัดกรอง หรือจุดบริการคลินิก ARI( เอ อาร์ ไอ. คลินิก ) โรคทางเดินหายใจ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง


ซึ่งเปิดเป็นวันแรก โดยมีนายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง นายไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข ถือว่าเป็นจุดเสี่ยง ที่อาจจะมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ดังนั้น โรงพยาบาลพัทลุง จึงได้จัดตั้งจุดบริการคลินิก ARI ( เอ อาร์ ไอ. คลินิก ) โรคทางเดินหายใจ หรือ คลินิกโรคไข้หวัด

เพื่อคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น โดยจะมีการซักประวัติ ให้ผู้ป่วยจัดทำแบบสอบถามประเมินตนเองว่า ได้มีการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
มีญาติเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ มีอาชีพที่ต้องคลุกคลีกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ จะแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วย และทำการแยกตรวจหาเชื้อ


ไวรัส COVID-19 ที่คลินิก ARI ก่อน หากไม่มีประวัติที่สุ่มเสี่ยง หรือ ได้รับการวินิจฉัยแล้ว ไม่พบเชื้อ หรือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ก็จะได้เข้ารับการบริการได้ตามปกติ


นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวว่า โรงพยาบาลพัทลุง มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ด่านหน้าโรงพยาบาล เพื่อแยกผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัด เป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก จะแยกมาตรวจที่คลิกนิก ARI ( เอ อาร์ ไอ. คลินิก ) หรือ คลินิกโรคหวัด และหากคนไข้มีประวัติเสี่ยงมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะแยกไปตรวจอีกจุดหนึ่ง เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งจะดูแลอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลพัทลุง


ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้บุคคลเหล่านั้นกักตัวในบ้านตนเอง 14 วัน แต่หากมีอาการป่วยเป็นไข้ จะนำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล และกักตัว 14 วัน จนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ หลังจากนั้นให้ไปกักตัวที่บ้านอีก 14 วัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ซึ่งกรณีดังกล่าว ขณะนี้ ยังไม่พบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงแต่อย่างใด.