กลุ่มแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ( ตลาดตึก ) รวมกลุ่มยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ หลังได้รับความเดือดร้อนเทศบาลเมืองพัทลุง ขอคืนพื้นที่ปรับปรุงเป็นถนน

ช่วงสายที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง กลุ่มแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ( ตลาดตึก ) ยื่นหนังสือร้องทุกข์ หลังได้รับความเดือดร้อนจาการขอคืนพื้นที่ค้าขายบริเวณถนนภายในซอยตลาดตึก เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อขอความเป็นธรรมให้ระงับการขอคืนพื้นที่จากเทศบาลเมืองพัทลุง

เนื่องจากทางเทศบาลเมืองพัทลุงจะดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างหลังคาและปรับพื้นที่ค้าขายสินค้า ที่กลุ่มแม่ค้าได้ทำการค้าขายบริเวณดังกล่าวเกือบ 50 ปี ให้เป็นถนนที่รถยนต์สามารถผ่านได้ หากทางเทศบาลเมืองพัทลุงดำเนินการจะสร้าง กลุ่มแม่ค้า ที่ค้าขายบริเวณดังกล่าวไม่มีที่ค้าขาย และเหมือนเป็นการซ้ำเติมกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

จึงขอวอนผ่าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูล และข้อเท็จจริง เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

  1. โครงสร้างหลังคา ขอให้คงไว้เหมือนเดิม เพื่อใช้ประโยชน์ในการสัญจรและค้าขาย หากรื้อถอนประชาชนจะเดือดร้อนและค้าขายลำบาก
  2. ให้แผงค้าขายสามารถขายของในที่เดิมได้ โดยเว้นทางเดินให้ผู้คนสัญจร ไปมาได้สะดวก
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการ จัดระเบียบ ความเรียบร้อย และระบบสาธารณสุข รวมถึงจัดเก็บรายได้ ให้เหมาะสม

ขณะที่นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รับปากที่จะประสานไปยังนายกเทศบาลเมืองพัทลุง เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับกลุ่มแม่ค้าบริเวณตลาดตึกได้ค้าขายต่อไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ด้าน ศศินธิรา เหมรักษ์ ตัวแทนกลุ่มแม่ค้าตลาดใต้ตึกเทศบาลเมืองพัทลุง กล่าวว่า การขอคืนพื้นที่บริเวณถนนซอยภายในตลาดใต้ตึก จากเทศบาลเมืองพัทลุงเพื่อปรับปรุงถนนใหม่นั้น สร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มแม่ค้าเป็นอย่างมาก กลุ่มแม่ค้าพ่อค้ากว่า 35 รายได้ค้าขายในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเกือบ 50 ปี จึงเรียกร้องให้ไว้คงเดิม เพื่อให้กลุ่มแม่ค้าได้ค้าขายตามปกติ ขณะเดียวกันทางกลุ่มแม่ค้ายินดีเว้นทางเดินให้ผู้คนสัญจร ไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการ จัดระเบียบ ความเรียบร้อย และระบบสาธารณสุข รวมถึงจัดเก็บรายได้ ให้เหมาะสมต่อไป.