อนุชา ลงพื้นที่แก้ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพารา

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และคณะ ลงพื้นที่ จ.พัทลุง ใน เพื่อประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณี ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัดพัทลุง ณ วัดนาวง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมทั้งตัวแทนสมัชชาคนจนเข้าร่วมการประชุม และประชาชนที่รับได้ความเดือนร้อนกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายอนุชาฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยประชาชน ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และรับฟังปัญหาในพื้นที่

จากกรณีปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ประชาชนอาศัยทำกิน ก่อนการประกาศพื้นที่เป็นเขตอุทยาน เนื่องจากต้นยางพาราที่มีอายุกว่า 30 – 35 ปี ทำให้ต้นยางพาราเสื่อมสภาพ ไม่สามารถเก็บน้ำยางได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน พร้อมระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น กำลังเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไข ซึ่งปัจจุบัน ยังคงติดในเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนยังไม่สามารถตัดโค่นต้นยางที่เสื่อมสภาพได้ รวมทั้ง คณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า ไม่สามารถใช้ มติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


นายอนุชาฯ ยืนยันว่าจะเร่งรัดการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุด และ ประสานการทำงาน กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะหากไม่มีกฎหมายรองรับ เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถ ให้ประชาชนตัดโค่นต้นยางในพื้นที่อุทยานได้

ขณะที่ในที่ประชุม ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดย ตัวแทนสมัชชาคนจน เสนอให้ คณะรัฐมนตรี ออกเป็นพระราชกำหนด ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การเสนอให้ใช้ มาตรา 22 ใน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ที่อนุญาตให้สามารถดำเนินการต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อการศึกษา วิจัย หรือ การทดลองทางวิชาการได้ รวมทั้ง การเสนอให้ตีความข้อกฎหมายเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินในเขตพื้นที่อุทยาน ว่าสามารถตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ได้หรือไม่ โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับข้อเสนอทั้งหมดในที่ประชุม

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อม ระบุว่า การแก้ปัญหามีความคืบหน้า และ มั่นใจว่า จะสามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนจนสำเร็จ และ ยืนยันว่า ข้าราชการทุกคน พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกัน พร้อมขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมมือกัน ในการแก้ปัญหาให้ผ่านลุล่วงไปได้


ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายก ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่แปลงปลูกยางพารา ของนางเอื้อน คงวุ่น ในพื้นที่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นต้นยางพาราที่มีอายุกว่า 35 ปี และเสื่อมสภาพ ให้น้ำยางได้น้อย และไม่สามารถตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่ได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้กำลังใจ และ ยืนยันว่า กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว และ จะพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่

ทางด้านตัวแทนสมัชชาคนจนขึ้นเวทีประกาศหากภายใน 1 เดือนปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจะรวมตัวประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลทันที่หลังจากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน.