วิธีการ Backups ข้อมูลโฮสติ้ง เก็บไว้ใน pc (Directadmin)

 1. เลือก Create/Restore Backups

  2010-10-18_1413.png

 2. จากนั้นกดปุ่ม Create Backup

  2010-10-18_1414.png


 3. ไฟล์ที่ Backup จะไปอยู่ใน File Manager

  2010-10-18_1432.png


 4. เลือก backups

  2010-10-18_1433.png


 5. จะเห็นไฟล์ที่เรา backups ไว้เป็นไฟล์ .tar.gz

  2010-10-18_1435.png


 6.  หลังจากนั้น ก็ดาวโหลดไฟล์ .tar.gz  มาเก็บไว้ใน Pc