การตั้งค่า E-Mail กับ iPhone

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Account / User Name: [email protected]
Incoming (IMAP) server: mail.yourdomain.com
IMAP Port : 143

Outgoing (SMTP) server: mail.yourdomain.com
SMTP Authentication: On (same Username as imap)
SMTP Port: 25

1. เลือกปุ่ม Setting จากหน้า home

2. เลือก บัญชีและรหัสผ่าน (Account & Password)

3. เลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)จาก Menu

4. เลือก Other (อื่นๆ) จาก Menu

5. เลือก Add Mail Account  (เพิ่มบัญชีเมล) จากรายการ

6. ใส่รายละเอียด ดังนี้

 1. Name : ใส่ชื่อผู้ใช้
 2. Email : ใส่อีเมลของผู้ใช้
 3. Password : ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้
 4. Description : ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับเมลของผู้ใช้

จากนั้นกดปุ่ม Next (ถัดไป)

7. เลือก IMAP จากด้านบนจอ

8. ใส่รายละเอียดใน Incoming Mail Server  (เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า) ใส่รายละเอียด ดังนี้

 1. Host Name (ชื่อเครื่องโฮสต์) : ใส่ชื่อโดเมนของคุณ โดยให้ใส่ mail.(ชื่อโดเมนของคุณ).com
 2. User Name (ชื่อผู้ใช้) : ใส่ชื่อผู้ใช้
 3. Password (รหัสผ่าน) : รหัสผ่านของผู้ใช้

9. ใส่รายละเอียดใน Outgoing Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก) โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

 1. Host Name (ชื่อเครื่องโฮสต์) : ใส่ชื่อโดเมนของคุณ โดยให้ใส่ mail.(ชื่อโดเมนของคุณ).com
 2. User Name (ชื่อผู้ใช้) : ใส่ชื่อผู้ใช้
 3. Password (รหัสผ่าน) : รหัสผ่านของผู้ใช้

จากนั้นกดปุ่ม Next (ถัดไป)

10. เมื่อได้รับแจ้งข้อความว่าต้องการตั้งค่าบัญชีเมลนี้โดยไม่ใช้ SSL หรือไม่  ให้ตอบ Yes

11. ระบบจะทำการถามว่าต้องการบัญชีบัญชีเมลนี้หรือไม่ ให้เลือก Save (บันทึก)
แต่ถ้าต้องการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ให้เลือก Edit (แก้ไข)

12. ระบบจะแสดงอีเมลของผู้ใช้ที่เพิ่มเข้าไป ดังรูป IPhone ของผู้ใช้สามารถรับ-ส่งเมลได้แล้ว

 

การตั้งค่า Auto Reply (ตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Outlook (POP3/IMAP)

สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook ในการจัดการอีเมล์ของบริษัท หรือ อีเมล์ส่วนตัว ที่ใช้ในการรับ/ส่ง อีเมล์, แจ้งเตือนนัดหมาย, จัดตารางงาน อื่นๆ ตามที่แต่ละบุคคลจะใช้งาน และในการทำงานก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการตอบกลับทันที เพราะคนที่ติดต่อเรา เค้าไม่ทราบว่าเรากำลังทำอะไร จะดีกว่าไหมถ้ามีโปรแกรมที่สามารถตอบเมล์อัตโนมัติ แทนเราเพื่อแจ้งผู้ติดให้ทราบว่าเราได้รับอีเมล์แล้ว หรือแจ้งให้ทราบว่าจะทำการติดต่อกลับในภายหลัง ฯลฯ

โดยการใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook จะมีทั้งแบบ POP3 / IMAP และ แบบระบบ Exchange Server ซึ่งการตั้งค่าอาจจะต่างกัน

ตั้งค่า Auto Reply ใน Outlook ที่ใช้งานแบบ POP3/IMAP

 1. สร้าง Email ใหม่สำหรับใช้ในการ ตอบกลับอัตโนมัติ
nongit-auto-reply-outlook-01
 1. ระบุรายละเอียดอีเมล์ที่ต้องการใช้ในการตอบกลับ โดยที่ไม่ต้องระบุ ผู้รับ เสร็จแล้วคลิกที่ File
nongit-auto-reply-outlook-02
 1. เลือก Save As
nongit-auto-reply-outlook-03
 1. ที่ช่อง Save as type: เลือก Outlook Template จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save
nongit-auto-reply-outlook-04
 1. เสร็จแล้วปิดหน้าต่าง New Email ไปได้เลยครับ
 2. จากนั้นคลิกที่ File ที่หัวข้อ Info จากนั้นคลิกที่ Manage Rules & Alerts
nongit-auto-reply-outlook-05
 1. ที่หน้า Rules & Alerts คลิกที่ New Rules
nongit-auto-reply-outlook-06
 1. จากนั้นจะได้ “Rules Wizard” ที่หน้า “Step 1: Select a template” ให้เลือกที่ Apply rule on messages I receive จากนั้นคลิก Next >
nongit-auto-reply-outlook-07
 1. ที่หน้า “Step 1: Select condition(s)” เลือกที่ Where my name is in the To box จากนั้นคลิก Next >
nongit-auto-reply-outlook-08
 1. ที่หน้า “Step 1: Select action(s)” เลือกที่ reply using a specific template จากนั้นคลิกที่ a specific template
nongit-auto-reply-outlook-09
 1. ที่หน้า “Select a Reply Template” ที่ช่อง Look In: เลือก User Templates in File System จากนั้นจะเห็น Outlook Template ที่เราได้ Save ไว้ตามข้อ 4. แล้วคลิกที่ Open
nongit-auto-reply-outlook-10
 1. คลิก Next >
nongit-auto-reply-outlook-11
 1. ที่หน้า “Step 1: Select exception(s) (if necessary)” เลือกที่ except if it is an automatic reply จากนั้นคลิก Next >
nongit-auto-reply-outlook-12
 1. กำหนดชื่อได้ตามที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Finish (หากมี Email มากกว่า 1 แล้วต้องการให้มีผลกับทุกอีเมล์ ให้เลือกที่ Create this rule on all accounts)
nongit-auto-reply-outlook-13
 1. คลิก OK
nongit-auto-reply-outlook-14
 1. แล้วจะมี Mail ที่กล่อง Outbox ที่พร้อมส่งแล้วครับ
nongit-auto-reply-outlook-15
 • ปล. หากต้องการปิดการ “ตอบกลับอัตโนมัติ” ให้ไปที่ Manage Rules & Alerts แล้วเอาเครื่องถูกที่ Rules & Alerts ที่ได้ทำการ Save ไว้ตามข้อ 16 จากนั้นคลิก OK
nongit-auto-reply-outlook-16

nongit.com

วิธีปิดการใช้งาน SSL E-mail ใน iPhone/iPad

เราสามารถทำการปิดการใช้งาน SSL ใน iPhone/iPad ได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.เลือก Setting

2.เลือก Accounts & Passwords

3.ทำการเลือกอีเมลที่ต้องการปิดการใช้ SSL

4.คลิกที่อีเมล Account

5.ในหน้า Account การเช็คอีเมลขาออกให้เลือกที่ Outgoing mail server คลิกที่ SMTP ดังรูป

6.ที่ Primary server เลือกเมลที่เป็นชื่อโดเมนของคุณ ดังรูป

7. ที่ Use SSL ให้เลือนแถบมาทางซ้าย จากนั้นคลิกที่ Done

8. ส่วนการปิด SSL ในอีเมลขาเข้าให้กลับไปหน้า Account ให้เลือก Advance ดังรูป

9.ที่ Use SSL ให้เลือนแถบมาทางซ้าย จากนั้นคลิกที่ Account เพื่อกลับมาหน้า Account

10. กดปุ่ม Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5 Tip ง่าย ๆ สำหรับการทำเว็บไซต์ ขายของออนไลน์ให้ปัง

ในเวลานี้ เทรนด์การทำเว็บไซต์ กำลังกลับมาบูมอีกครั้ง โดยเฉพาะการทำเว็บอีคอมเมิร์ซ
เพื่อให้เป็นหน้าร้านสำหรับการทำตลาดหรือขายของออนไลน์ วันนี้เรามาแนะนำ 5 Tip ง่าย ๆ สำหรับการทำเว็บไซต์ที่ควรมี
เพื่อเพิ่มโอกาสและยอดขายบนธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะในภาวการณ์แข่งขันที่กำลังรุนแรงครับ

Image result for content"

Content ต้องปัง
เป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ทำให้การทำเว็บไซต์มีความจำเป็นมากขึ้น และกำลังกลับมา ซึ่งถ้ามี
Content ที่โดนใจกับกลุ่มเป้าหมาย และมีการอัพเดทบ่อย ๆ ก็จะส่งผลให้มีคนเข้ามาติดตามมากขึ้นไปด้วย แล้วที่สำคัญคือ
สามารถเกาะกระแสจาก Viral Content ต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ในเวลานั้นได้นอกจากนี้การอัพเดทอยู่ตลอดเวลาก็มีความสำคัญ
เพราะเว็บไม่มีการอัพเดท Content ที่ต่อเนื่องมากพอก็จะเสียอันดับจากค้นหาได้เช่นกัน

Image result for ติดอันดับ google"

ทำ SEO ดันอันดับบน Search Engine
เนื่องจากเวลานี้คนทั่วโลกยังคงนิยมใช้ Google ในการเป็นตัวค้นหา Search Engine อันดับหนึ่ง
ดังนั้นการทำเว็บไซต์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกับระบบค้นหาโดยผ่านการทำ SEO Content ไปจนถึงการใช้โฆษณาด้วย Google Ads เพื่อดันอันดับของเว็บเราขึ้นมาแล้วช่วยให้ผู้คนค้นหาเว็บไซต์ของเราได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งก็จะผ่านการวิเคราะห์ด้วย Keywords ต่าง ๆ แล้วแต่ประเภทของธุรกิจหรือบริการนั้น

รูปแบบดูง่าย สะอาดตา
นอกเหนือจากต้องมีการออกแบบ หรือ ดีไซน์ที่สวยงามแล้วการทำให้ดูสะอาดตาก็จำเป็น
เพราะมันจะส่งผลต่อการอัพโหลดของเว็บไซต์ที่ทำได้รวดเร็วยิ่งถ้าหากมีการใส่แฟลชหรือดีไซน์ที่รกรุงรังมากเกินไปก็จะทำให้การอัพโหลดทำได้ช้า อาจจะทำให้ลูกค้ากดออกไปเข้าเว็บอื่น ๆ ได้ง่ายครับ

Image result for ecommerce"

ใช้งานระบบอีคอมเมิร์ซหรือหลังบ้านที่ดี
เป็นหัวใจสำคัญอีกข้อหนึ่ง โดยต้องมีระบบการการจัดการหลังบ้านที่ดีเพื่อทำให้ลูกค้าใช้งานง่าย สะดวกและสร้างความประทับใจจนสามารถกลับมาซื้อซ้ำได้อีก ไปจนถึงมีการจัดการด้านส่งสินค้าและทำโปรโมชั่นโค้ด ดึงดูดความสนใจเป็นระยะ

Image result for ssl"

เว็บต้องดูน่าเชื่อถือ
เพราะการมีเว็บไซต์ เสมือนการสร้างฐานที่มั่นหรือหน้าร้านของเราเพียงแต่เปลี่ยนจากโลกปกติมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต
เพราะฉะนั้นการทำหน้าร้าน การดีไซน์ ต้องดูจริงจัง น่าเชื่อถือเข้ากับสินค้าและบริการนั้น ๆ

สำหรับหนึ่งในรูปแบบที่นิยมกันมาก คือ เว็บไซต์สำเร็จรูป (Web template)
เป็นอีกทางเลือกสำคัญของผู้ที่เริ่มสนใจการทำเว็บไซต์เพื่อการขายของหรือทางธุรกิจ เพราะมีราคาถูก ทำง่าย รูปแบบสะอาดตาถ้าสนใจบริการนี้ก็สามารถติดต่อกับเราได้ครับ

ที่มา blog.metrabyte

วิธี Reset รหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน WordPress ผ่านทาง PhpMyAdmin

ขั้นตอนการ Reset password ของ admin ในกรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าหลังบ้านของ WordPress มีวิธีดังนี้ครับ

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin จากนั้นไปที่เมนู phpMyAdmin

2. กรอก user และ password ของ Database ที่เราสร้างไว้ใช้ในการเก็บข้อมูล WordPress ของเรา

3. คลิกเลือก Database ของเราที่ลืมรหัสผ่าน หากมีหลายเว็บไซต์จะมี Database หลายก้อนครับ ในที่นี้เรามีเพียง 1 เว็บไซต์ จึงมี Database ให้เลือกเพียง 1 ก้อนเท่านั้น ข้อมูล WordPress ของเราจะถูกเก็บไว้ใน Database ชื่อ domainte_wp1 ครับ ให้ทำการคลิกที่ชื่อ domainte_wp1 ครับ จะพบชื่อ Table ฐานข้อมูลทั้งหมดของเรา

4. จากนั้นคลิกที่ wp_user แล้วจะพบชื่อ user : admin ครับ

5. จากนั้นคลิกที่ Edit

6. เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ให้มองหารายการ Column ที่ชื่อ user_pass จากนั้นให้เราเลือกเป็น MD5

7. เมื่อเลือก MD5 แล้ว ตรงช่อง Value ให้เรากรอก password ใหม่ที่ต้องการ reset ลงตรงนี้ได้เลยครับ

8. เมื่อกรอก password ใหม่เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างและคลิกที่ปุ่ม GO

จากนั้นทำการ Logout ออกจาก phpMyAdmin และทำการทดสอบ Login เข้าระบบหลังบ้านของ WordPress ด้วย password ใหม่ได้เลยครับ