การสร้าง User ใหม่ ใน Reseller Level   DirectAdmin

สามารถสร้าง User หรือ Account ใหม่ใน DirectAdmin โดย

1. Login Admin DirectAdmin
2. เลือกไปที่ Reseller Level ทางด้านขวาบน
3. เลือกเมนู Add New User

4. กรอกข้อมูล User ใหม่ และกด Submit

5. เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ กดกลับไปที่ Home

6. เลือก Admin Level และค้นหาด้วยชื่อ Domain หรือ ชื่อ User หรือกดที่เมนู Show all Users

7. จะเห็นได้ว่ามี User ที่สร้างขึ้นมา สามารถกดที่ชื่อ User เพื่อทำการ Login ในระดับ User ได้