วิธี import ฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

คุณสามารถ Import ฐานข้อมูลใน phpMyAdmin ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

การเข้าใช้งาน phpMyAdmin เป็นการเข้ามาจัดการ Import Export Database MySQL

ให้ พิมพ์ชื่อโดเมนของท่าน/phpmyadmin/ เช่น http://youdomain.com/phpmyadmin/

หรือ เข้าผ่าน ip เช่นตัวอย่าง  119.59.120.21/phpmyadmin/  ip จะดูใน Email ข้อมูลการใช้งานของท่าน

จากนั้นใส่ user + password ของ database โดยท่านต้องไปสร้างมาก่อน จากระบบ Control Panel

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการ import

คลิกที่ Import

คลิกที่ Choose File

เลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้ export ไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

คลิกที่ Go

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูก import เรียบร้อยแล้ว