ขอเชิญร่วมการแข่งขัน จักรยาน BALANCE BIKE

📍 การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชมรม PHATTHALUNG BIKE KIDS ขอเชิญร่วมการแข่งขัน จักรยาน BALANCE BIKE ชม และให้กำลังใจเด็กๆกัน

📌17-18 สิงหาคม 2567 นี้ แล้วเจอกันค๊าารับรองมันส์อย่างแน่นอนพบกับ MC พี่แมทธิว ขวัญใจเด็กๆ

📌 สถานที่ https://maps.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x304d7cd16c00baff:0x179742d214b9ba11?entry=s&sa=X&ved=1t:8290&hl=th&ictx=111