สองคลัสเตอร์ใหญ่ตลาดสดและงานแต่งงานทำยอดโควิดพุ่ง

จังหวัดพัทลุงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงจาก 2 คลัสเตอร์ใหญ่ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง และคลัสเตอร์งานแต่งงานพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง ทำให้ยอดผู้ป่วยโควิดพุ่งสูงล่าสุดวันนี้ 77 ราย ขณะที่เทศบาลเมืองพัทลุงสั่งปิดแผงแม่ค้าพ่อค้าติดเชื้อ 20 ราย พร้อมเร่งทำความสะอาด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน มากที่สุดอำเภอเมืองพัทลุง ถึงจำนวน 34 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาลพัทลุงถึง 15 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง และก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นแม่ค้าพ่อค้าจำนวน 20 ราย ทางสาธารณสุข เทศบาลเมืองพัทลุง สั่งปิดแผงของผู้ป่วยติดเชื้อทันที พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างทำความ และประกาศให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสิ่งของตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา หากทราบว่าเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที

ทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลเมืองพัทลุง ยังคงเปิดตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุงให้พ่อค้าแม่ค้า ค้าขายต่อไป เนื่องจากหากปิดตลาดสดจะมีผลกับแผงค้าอื่นๆและกับประชาชนผู้ที่จับจ่ายซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อยังพื้นที่หมู่บ้าน แต่จะเข้มงวดกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ที่เดินทางมาตลาดสดมากยิ่งขึ้น ส่วนแผงค้าขายที่พบว่าติดเชื้อโควิดนั้นได้สั่งปิดเป็นเวลา 14 วัน

ขณะเดียวกันยังพบคลัสเตอร์ใหญ่อีกคลัสเตอร์คือคลัสเตอร์งานแต่งงานหมู่ที่ 1 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 12 – 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากพบความเชื่องโยงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 จำนวนมาก ทางศูนย์ปฏิบัติตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COID – 19 อำเภอเมืองพัทลุง หากพบว่าเป็นบุคคลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที พร้อมแยกกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และจาการรายงานของสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพบว่าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงพบผู้ป่วยติดเชื้อทุกอำเภอ แต่ละวันพบผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 70 ราย และยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วทั้งหมด 1,280 ราย