พัทลุงผู้ป่วยโควิดรายใหม่พุ่งสูงจาก 5 คลัสเตอร์ใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดพัทลุง น่าเป็นห่วงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ดันพุ่งสูงถึง 146 ราย สูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา จาก 5 คลัสเตอร์ใหญ่ติดเชื้อกว่า 400 ราย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุง กลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งหลังพบผู้ป่วยรายใหม่ดันพุ่งสูงถึง 146 ราย เมื่อวานที่ผ่านมา มากที่สุดอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 60 ราย รองลงมาอำเภอป่าพะยอม 15 รายและอำเภอตะโหมด จำนวน 12 ราย รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 3,451 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อมาจาก 5 คลัสเตอร์ใหญ่ คือคลัสเตอร์สถานบันเทิง คลัสเตอร์บ่อนไก่ชน คลัสเตอร์งานแต่งงาน คลัสเตอร์งานศพ และคลัสเตอร์พนักงานดับเพลิงเทศบาล ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2565 จนถึงวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อจากคลัสเตอร์กว่า 400 ราย

ล่าสุดพบว่าคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 2 คลัสเตอร์ คือคลัสเตอร์งานศพ พื้นที่ตำลปำ อำเภอเมืองพัทลุง และคลัสเตอร์พนักงานดับเพลิงเทศบาล ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ด้านเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังพร้อมกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยบริเวณบ้านพัก และจากการพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างพุ่งพรวดนั้นเนื่องจากแต่ละสถานที่ไม่ปฏิบัติตามกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ที่ออกมาตรการมาอย่างเข้มงวดอย่างเช่นสามารถจัดงานได้ แต่ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารร่วมกันภายในงานแต่งงาน และงานศพ จึงเกิดการติดเชื้อมีผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สาเหตุที่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เนื่องจากไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อมาจาก 5 คลัสเตอร์ใหญ่ คือคลัสเตอร์สถานบันเทิง คลัสเตอร์บ่อนไก่ชน คลัสเตอร์งานแต่งงาน คลัสเตอร์งานศพ และคลัสเตอร์พนักงานดับเพลิงเทศบาล ซึ่งหลังจากนี้สั่งให้นายอำเภอ และผู้นำท้องที่แต่ละอำเภอ เข้มงวดกับการจัดงานแต่ละประเภทโดยให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลงานที่จัดขึ้นในพื้นที่ ให้ปฏิบัติข้อกำหนด หากมีการฝ่าฝืนให้หยุดจัดงานทันที.