ปลุกกระแส กระตุ้นรายได้สู่ชุมชนผู้ประกอบการยิ้มได้ พช.พัทลุง เปิดโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ (D-Hope) เริ่มจุดแรกที่ทะเลน้อย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางรัตนา มิตรเมือง พัฒนาการอำเภอควนขนุน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติจริง หรือ D-HOPE ที่บริเวณศาลากลางน้ำ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พื้นที่ ม.2 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ
นายอำเภอควนขนุน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ พร้อมโชว์ฝีมือพ่อครัว และการเพ้นท์ลายกระจูดโชว์อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเองผู้ประกอบการ/ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดโปรแกรมที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และภายในงานฯ

ได้มีการนำเสนอจำนวน 10โปรแกรม ได้แก่ 1.การเรียนรู้ ทำปลาส้ม ของดีทะเลน้อย 2.โปรแกรมเสื่อกระจูด หัตถกรรมฝีมือชุมชน 3.โปรแกรมไข่ปลาสมุนไพร ทางเลือกใหม่อาหารสุขภาพ 4.การออกทะเลหาของหรอย เป็นรากบัว เพื่อนำมาปรุงแกงส้มรากบัว 5.โปรแกรมส่นด้วยมือ ทำด้วยใจ กระเป๋ากระจูดทะเลน้อย 6.โปรแกรมพืชท้องถิ่นสู่หัตถกรรมชุมชน กระเป๋ากระจูด 7.โปรแกรมเรียนรู้พืชท้องถิ่น แปลงกระจูดทะเลน้อย 8.โปรแกรมกระจูดทำมือ 9.โปรแกรมเล่าเรื่อง ขนมพื้นบ้าน และ 10.โปรแกรมเรื่องราวของปลาดุกร้า

ทุกโปรแกรมการท่องเที่ยวทางพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำเพื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ สนับสนุนอาชีพให้คนในพื้นที่ชุมชนทะเลน้อยต่อไป.