วันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อไปพบกับกับ นางนภัทร์พร พรมสวัสดิ์ อายุ 35ปี เจ้าของแปลงนาข้าวสังข์หยด อดีตนักวิจัยของ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ได้ลาออกจากงานเพื่อกลับบ้านมาทำธุรกิจส่วนตัว และช่วยแม่ปลูกข้าวสังข์หยด ในพื้นที่ ม.7ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง บนเนื้อที่เกือบ 4ไร่ และเน้นวิธีการเก็บเกี่ยวตามวิถีชาวนาแบบดั้งเดิม คือการใช้แกร๊ะในการเก็บเกี่ยว


นางนภัทร์พรฯ กล่าวว่า เดิมพ่อ แม่ก็เป็นชาวนา ทำมากันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น พอมีโอกาสได้กลับมาช่วยแม่ทำนาก็อยากรักษาวิถีการเก็บเกี่ยวข้าวแบบเดิมเอาไว้ และถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ต้องการถ่ายทอดขั้นตอนการทำนาให้คนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการทำนา ตั้งแต่ขั้นตอนของการปลูก การเก็บเกี่ยว โดยนางนภัทร์พรฯ บอกว่า แปลงนาที่ปลูกข้าวก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด ไม่มีสารเคมีอื่นปนเปื้อน


อีกอย่างการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกร๊ะนี้ จะทำให้คุณภาพของเมล็ดข้าวคงเดิม ไม่แตกหัก สามารถเลือกรวงข้าวที่สุกเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าข้าวทุกรวงที่เก็บเกี่ยวนั้นสุก และโตเต็มที่ ทำให้เวลานำไปหุงข้าวจะมีความหอมกว่าข้าวที่ใช้รถเก็บเกี่ยว.