กลุ่มสมัชชาคนจนยื่นหนังสือทวงถามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน

เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด เข้ายื่นหนังสือถึง “ บิ๊กป้อม” ผ่านผู้ว่าฯพัทลุง ขอคัดค้านและยกเลิกการเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ คทช. เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ขัดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และไม่สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐยังไม่ชัดเจน

ช่วงสายวันนี้ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง สมาชิกสมัชชาคนจน เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ จ.พัทลุง ประมาณ 30 คน ภายใต้การนำของ นายชำนิ รอดแก้วเรือง ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต และนายอำนวย รากแก้ว ประธานสภาองค์กรชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง โดยมี จนท.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง รับหนังสือดังกล่าว

ซึ่งการดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)นั้น สมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด และสมาชิกสมัชชาคนจนเห็นว่าโครงการดังกล่าวได้ขัดและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และไม่สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ส่วนแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐยังไม่ชัดเจน ยังทับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ จนส่งผลให้มีการเร่งรัดเรียกเก็บเงินค้างชำระหนี้จากธนาคาร เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้อันเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนต่อประชาชน

ซึ่งสมาชิกสมัชชาคนจน ต.ตะแพน ต.เขาปู่ ต.บ้านนา และเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด จึงเสนอให้ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน ได้ยุติการดำเนินการโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภาคใต้ คทช.โดยทันที และให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎรที่มีการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน โดยการดำเนินการในรูปแบบนิคมสหกรณ์ตาม พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมัชชาคนจนกับรัฐบาล หากการเรียกร้องดังกล่าวนี้ไม่มีความคืบหน้าทางเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช และสมัชชาคนจน จะดำเนินการทวงถามกับรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลในเร็วๆนี้

นายชำนิ รอดแก้วเรือง ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำ กล่าวว่าตามที่สมาชิกสมัชชาคนจน เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งที่ผ่านมา และได้ทำข้อตกเรื่องการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช. ไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสมาชิกสมัชชาคนจน จึงได้ทำหนังสือทวงถามไปยัง พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน อีกครั้งเพื่อดำเนินตามขบวนการ อย่างถูกต้องตามข้อเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับสมาชิกสมัชชาคนจน ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านบางรายที่อาศัยทำกิน และปลูกบ้านเรือนอาศัย ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ป่า โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า แล้วจึงขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน และหากไม่ดำเนินการก็จะเดินทวงถามกับรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลในเร็วๆนี้ อีกครั้ง