น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมือง เอ่อท่วมสูงหลายตำบลบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร

คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาพรวมถือว่าคลี่คลายลง แต่บางพื้นที่ของอำเภอเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ ตำบลปรางหมู่ ตำบลชัยบุรี ตำบลพญาขัน และลำปำ น้ำเอ่อท่วมสูงในหลายจุด เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำ บ้างก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นจุดรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอกงหรา และอำเภอศรีนครินทร์ ก่อนมวลน้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่ทะเลสาบ

ตลอดทั้งคืนที่ผ่านจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ 3 ธันวาคม 2564 ฝนได้หยุดตก ทำให้พื้นที่ในหลายตำบลของอำเภอกงหรา และอำเภอศรีนครินทร์ ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และหากในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอดังกล่าว ไม่มีฝนตกลงมาช่วงนี่น้ำที่ท่วมก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ส่วนพื้นที่รับน้ำก่อนมวลน้ำไหลลงสู่ทะเลสาบ น้ำได้ท่วมขยายวงกว้างในแต่ละตำบล บ้านเรือนประชาชนถูกนำท่วมขัง จำนวนหลายร้อนครัวเรือน พื้นที่การเกษตรก็ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะนาข้าวทั้ง 4 ตำบลดังกล่าวกว่า 10,000 ไร่ นอกจากนั้นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลปรางหมู่ บ้านหนองปริง ระดับน้ำท่วมสูงถึง 2.5 เมตร ชาวบ้านที่อยู่ภายในจำนวน 6 ครัวเรือน เดือดอย่างหนัก บ้านบางหลังถูกน้ำท่วมสูงพื้นบ้าน แม้ตัวบ้านจะมีการยกพื้นสูงแล้วก็ตาม บางบ้านก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องอาหารการกินไว้เลย เนื่องจากในปีนี้น้ำได้มาเร็วและมีปริมาณมาก

ขณะที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ถือว่าคลี่คลายลง น้ำที่ท่วมในหลายอำเภอ หลายหมู่บ้าน ของอำเภอที่อยู่ริมเทือกเขาบรรทัด ลดลงชาวบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน ส่วนที่บริเวณรีสอร์ท ในตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ไปเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 1 ธันวาคม ต่อถึงเช้าวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น คนงานพร้อมชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้ช่วยเหลือ เก็บกวาดสิ่งที่ได้รับความเสียออกพื้นที่แล้ว.


ทีมข่าว #ที่นี่พัทลุง