กลุ่มศิลปินมโนราห์เดือดร้อนหนักเปิดแสดงไม่ได้ รวมตัวหน้าศาลากลางเรียกร้องขอความเป็นธรรม

เมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา กลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุง รวมตัวกันบุกศาลากลาง เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เนื่องจากเดือดร้อนหนักไม่มีงานในห้วง2ปีที่ผ่านมา โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ลงมารับหนังสือด้วยตนเอง

การเดินทางมาของกลุ่มมโนราห์ในครั้งนี้ นำโดยมโนราห์อ้อมจิต นางอ้อม สงแทน และ มโนราห์ โทน ดาวรุ่งท่าแค นายนริศร เพชรมณี

เนื่องจากตามที่มีคำสั่งของ ศบค. ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 รวมทั้งการจัดระบบระเบียบราชการได้กำหนดให้สถานที่หรือการดำเนินการกิจกรรมไม่สามารถเปิดการแสดงได้ ศิลปินมโนราห์ คณะมโนราห์และทางเจ้าภาพได้ไปขออนุญาตจัดงานกิจกรรม ไม่เคยได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับศิลปินมโนราห์ โดยส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มศิลปินและกลุ่มแสงสีเสียง เวที นักดนตรี และผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความเดือดร้อนถึงครอบครัวและเกิดภาระหนี้สิน จนเกินกว่าจะอดทนรอ

ดังนั้น ทางกลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุง จึงขอความอนุเคราะห์และความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของกลุ่มศิลปินเหล่านี้ โดยเบี้องต้น 1 ขอให้สามารถประกอบพิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งหิ้ง และมโนราห์แก้บน 2 ขอให้สามารถแสดงมโนราห์โรงครูได้ 3 ขอให้สามารถแสดงมโนราห์โรงโบราณได้ และ 4 ขอให้สามารถเปิดการแสดงมโนราห์ โดยทั่วไปได้ โดยเร็วที่สุด

ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ กล่าวว่า หลังรับหนังสือดังกล่าวจะเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อขอเห็นและมติประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ว่าจะสามารถผ่อนคลายมาตรการตามที่กลุ่มศิลปินมโนราห์จังหวัดพัทลุง เรียกร้องได้หรือไม่ โดยเฉพาะการแสดงที่มีคนร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย เช่น พิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งหิ้ง และมโนราห์แก้บน และแสดงมโนราห์โรงครู ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการนั้นต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19 ในช่วงนี้ด้วยถึงแม้ว่าโควิด – 19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ยังไม่มีในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง

อีกทั้งในขณะนี้ พื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ยังมีการแพร่ระบาดของโรคกระจายในหลายอำเภอ จากคลัสเตอร์บ่อนไก่ชน พื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ ที่มีพนักจากต่างจังหวัด เดินทางเข้าเล่นการพนันไก่ชนเป็นจำนวนมาก และเชื้อได้แพร่กระจายไปทั่วเกือบทั้งจังหวัดพัทลุง ดังนั้นเรื่องดังกล่าวก็จะนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เช่นกัน ถึงมาตรการการควบคุมโรค ซึ่งอาจจะเป็นไปได้หากยังพบผู้ป่วยติดเชื้อจากคลัสเตอร์บ่อนไก่ชน ก็พร้อมที่จะสั่งปิด ทันที่ ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 70 ราย

ทางด้าน นายนริศร เพชรมณี หรือ มโนราห์ โทน ดาวรุ่งท่าแค กล่าวว่าที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีเต็ม กลุ่มศิลปินมโนราห์ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถเปิดการแสดงได้เลย แม้แต่การแสดงกลุ่มเล็กๆเช่นพิธีกรรมของมโนราห์ เช่น ตั้งหิ้งบูชา และมโนราห์แก้บน และแสดงมโนราห์โรงครู ทำให้ขาดรายได้และมีหนี้สินเพิ่ม อีกทั้งยังได้รับการเยี่ยวยาจากรัฐบาล จากสถานการณ์โรคโควิด – 19 เลย จึงได้มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการเปิดแสดง เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และลูกน้องในคณะ.