โนรากว่า 500ชีวิต รำโชว์นายกลงพื้นที่พัทลุง เปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้เวลา 16.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมโนราห์ มรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีมโนราห์ตัวน้อย และเหล่าศิลปินมโนราห์ร่วมรำโชว์กว่า 500ชีวิต ในท่ารำทั้ง 12ท่ารำ ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพัทลุงได้เป็นอย่างดี

โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง รอให้การต้อนรับ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จากนั้นทางคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP จังหวัดพัทลุง บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า โดยมีชาวบ้านถือป้าย ชูให้กำลังใจนายก ก่อนเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมโนราห์ “สืบสานแผ่นดินโนรา มรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12สิงหาคม 2565 ที่กำลังจะถึงนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ ให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการเฉลิมฉลองที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน โนรา (NoraDance Drama in Southern Thailand) ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ลำดับที่สามของไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

นับเป็นโอกาสที่ดีของคนพัทลุงที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวมโนราห์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดซอฟพาวเว่อร์( Soft Power) ของรัฐบาล ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยสู่สากล

และที่ขาดไปไม่ได้ เวลานายกลงพื้นที่ ก็จะมีคอหวย ชาวบ้านต้องตามมาส่องเลขป้ายทะเบียนรถที่นายกนั่ง เพื่อเอาไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 2 พ.ค.65ที่กำลังจะถึงนี้ ทราบว่าล่าสุดหลังจากมีเลขป้ายรถที่นายกนั่ง คือ 1 ขณ_ 5696 กทม.และมีการแชร์ต่อๆกันไป ทำให้ตอนนี้เลขท้ายนี้ถูกกว้านซื้อตามแผงจนเกือบเกลี้ยงแล้ว