โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10

เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านการออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ
2. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแบบเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ
3. เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า ได้ออกกำลังกาย ผ่านกิจกรรมออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน  ซึ่งหากออกกำลังกายติดต่อกันเป็นประจำ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรค และช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษา ตลอดจนลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรังได้

📣แจกเสื้อฟรี #ด่วนเลยจ้า แจก 400,000 คน 400,000 ตัวเท่านั้น

📣 ลงทะเบียนและดูรายละเอียดข้อมูลสนามจังหวัดพัทลุงได้ที่ https://wrb10.thai.run/event/PLG

📣 ข้อมูลการรับเสื้อและงานวิ่งจังหวัดพัทลุง
1. วันและสถานที่รับเสื้อโครงการฯ: วันที่ 51 กันยายน – 31 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
2. จุดจัดและเวลากิจกรรม: หน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เวลา 06.00 น.
3. ติดต่อสอบถาม: https://www.facebook.com/moph.ptho

📣 ลงทะเบียนและดูรายละเอียดข้อมูลสนามแต่ละจังหวัดได้ที่ https://wrb10.thai.run/

📣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : https://www.facebook.com/walkrunbikefighting


ที่นี่พัทลุง