ชาวนาร้องชลประทาน เร่งปล่อยน้ำช่วยเหลือด่วน หลังนาข้าวขาดน้ำ

ชาวนาร้องชลประทาน เร่งปล่อยน้ำช่วยเหลือด่วน หลังนาข้าวขาดน้ำ ข้าวที่กำลังออกรวงแห้งเหี่ยวเสียหายกว่า 6 พันไร่ และพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มประสบภัยแล้ง น้ำในลำคลองหลายแห่งเริ่มแห้งขอด


จากกรณีที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ส่งผลให้หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง มาเป็นเวลานาน เกษตรกรทั้งชาวสวนและชาวนา ต่างประสบกับปัญหาดังกล่าว และขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่างของพื้นที่ จ.พัทลุง ระดับน้ำลดต่ำสุดในรอบหลายปี


นอกจากนี้ ระดับน้ำในลำคลองสายหลัก จำนวนหลายสายที่มีต้นน้ำมาจากเขาบรรทัด ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ของเกษตรกรชาวสวนและนาข้าว พบเริ่มแห้งขอดเห็นเนินทราย เกษตรกรไม่สามารถนำน้ำในลำคลองมาใช้ได้เลย ส่งผลกระทบอย่างหนัก ไม้ผลกำลังยืนต้นตาย
โดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ ต.ปรางหมู่และ ต.เขาเจียก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับต้นๆของจังหวัดพัทลุง ขณะนี้ประสบกับปัญหานาข้าวที่กำลังออกรวง เริ่มแห้งเหี่ยวชาวนาได้รับความเสียหายกว่า 6 พันไร่

นับเป็นวิกฤติภัยแล้งในรอบ 20 ปีเลยก็ว่าได้ น้ำในนาข้าวแห้งขอด ดินแตกระแหงไม่สามารถนำน้ำจากลำเหมือง หรือน้ำในลำคลองมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้เลย เนื่องจากแหล่งน้ำทุกแห่ง ก็แห้งไม่มีน้ำเช่นกัน คาดว่าหากฝนทิ้งช่วงนานกว่านี้ หรือทางกรมชลประทานไม่ปล่อยน้ำลงมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรบ้างในช่วง 1 ถึง 2 สัปดาห์นี้ นาข้าวจะได้รับความเสียหายทั้งหมดอย่างแน่นอน


ดังนั้นเกษตรกรทั้งสองตำบล ทั้งในพื้นที่ ต.เขาเจียกและ ต.ปรางหมู่ ของ อ.เมือง จ.พัทลุง จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรีบเข้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไป


ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เผยขณะนี้ พื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ดังนั้นจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่สำรวจ โดยเฉพาะหน่วยงานของสำนักงานบรรเทาและสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง และสำนักงานชลประทานจังหวัดพัทลุง เร่งสำรวจแหล่งน้ำพร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรทั้งชาวสวนและชาวนา ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ อย่างเร่งด่วนแล้ว.