พานิชย์จังหวัดพัทลุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

พานิชย์จังหวัดพัทลุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Commerce) เพิ่มศักยภาพทางการค้า
วันนี้ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Commerce) ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สนใจในท้องถิ่นให้สามารถทำการค้าทางออนไลน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้าทางออนไลน์


นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พานิชย์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจการค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าภายใต้แบรนด์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Commerce) และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายสินค้าแบรนด์จังหวัดและสินค้าเครื่องหมายรับรองอื่นๆ โดยมีผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สนใจ จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 11 จังหวัด เข้าร่วมกว่า100 คน