เทศบาลเมืองพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้าง 52 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองพัทลุง ถนนสุรินทร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง