พิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูขุนอุปถัมภ์นรากร


จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา)

🎯 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567

🎯 สถานที่ : ณ วัดพิกุลทอง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

🎯 รายละเอียดกิจกรรม พิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา)

 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
  พิธีเปิด การเข้าโรง การเบิกโรง การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การกราบครู โนราใหญ่รำถวายครู การจับบทตั้งเมือง การรำมโนราห์ภาคบันเทิง
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การถวายของ พิธีเซ่นครูหมอตายาย การถวายครู การรำมโนราห์ภาคบันเทิง
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (วันพิธีใหญ่)
  การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การถวายของ พิธีเซ่นครูหมอตายาย การถวายครู การแต่งพอง รำ 12 บท การรำมโนราห์ภาคบันเทิง
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2567
  การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การถวายของ การออกพราน การเหยียบเสน การรำคล้องหงส์ การรำแทงเข้ พิธีส่งครู