พิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูขุนอุปถัมภ์นรากร


จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา)

🎯 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567

🎯 สถานที่ : ณ วัดพิกุลทอง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

🎯 รายละเอียดกิจกรรม พิธีกรรมโนราโรงครูเชิดชูอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา)

 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
  พิธีเปิด การเข้าโรง การเบิกโรง การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การกราบครู โนราใหญ่รำถวายครู การจับบทตั้งเมือง การรำมโนราห์ภาคบันเทิง
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การถวายของ พิธีเซ่นครูหมอตายาย การถวายครู การรำมโนราห์ภาคบันเทิง
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (วันพิธีใหญ่)
  การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การถวายของ พิธีเซ่นครูหมอตายาย การถวายครู การแต่งพอง รำ 12 บท การรำมโนราห์ภาคบันเทิง
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2567
  การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การถวายของ การออกพราน การเหยียบเสน การรำคล้องหงส์ การรำแทงเข้ พิธีส่งครู

ปลุกกระแส กระตุ้นรายได้สู่ชุมชนผู้ประกอบการยิ้มได้ พช.พัทลุง เปิดโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ (D-Hope) เริ่มจุดแรกที่ทะเลน้อย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางรัตนา มิตรเมือง พัฒนาการอำเภอควนขนุน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติจริง หรือ D-HOPE ที่บริเวณศาลากลางน้ำ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พื้นที่ ม.2 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ
นายอำเภอควนขนุน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ พร้อมโชว์ฝีมือพ่อครัว และการเพ้นท์ลายกระจูดโชว์อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทำด้วยตนเองผู้ประกอบการ/ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดโปรแกรมที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และภายในงานฯ

ได้มีการนำเสนอจำนวน 10โปรแกรม ได้แก่ 1.การเรียนรู้ ทำปลาส้ม ของดีทะเลน้อย 2.โปรแกรมเสื่อกระจูด หัตถกรรมฝีมือชุมชน 3.โปรแกรมไข่ปลาสมุนไพร ทางเลือกใหม่อาหารสุขภาพ 4.การออกทะเลหาของหรอย เป็นรากบัว เพื่อนำมาปรุงแกงส้มรากบัว 5.โปรแกรมส่นด้วยมือ ทำด้วยใจ กระเป๋ากระจูดทะเลน้อย 6.โปรแกรมพืชท้องถิ่นสู่หัตถกรรมชุมชน กระเป๋ากระจูด 7.โปรแกรมเรียนรู้พืชท้องถิ่น แปลงกระจูดทะเลน้อย 8.โปรแกรมกระจูดทำมือ 9.โปรแกรมเล่าเรื่อง ขนมพื้นบ้าน และ 10.โปรแกรมเรื่องราวของปลาดุกร้า

ทุกโปรแกรมการท่องเที่ยวทางพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำเพื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ สนับสนุนอาชีพให้คนในพื้นที่ชุมชนทะเลน้อยต่อไป.

ICOFIS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้จากวิจัย คืนสุขสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ทีมวิจัยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ม.ทักษิณ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกล้วยเภา (ม.5) ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยรูปแบบการจัดการนาแบบผสมผสานระบบอินทรีย์ “โมเดลนาสร้างสุข” เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยคืนกลับสู่ชุมชน พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือน องค์ความรู้นี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของ ICOFIS และนักวิจัยชุมชน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากเทศบาลตำบลดอนประดู่ นวัตกรชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาบ้านกล้วยเภา เนื่องจากชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ “นาสร้างสุข” จากการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาแปลงทดลอง ดูแลรักษา เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เก็บเกี่ยวผลิตและทดลองแปรรูปจำหน่าย ซึ่งเป็นกลยุทธ์การทำงานร่วมกับชุมชนของ ICOFIS อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงมีระบบการคัดกรอง ป้องกัน และจำกัดจำนวนผู้ร่วมโดยผู้นำชุมชนอย่างเข้มงวด

นางสาวจิตรา จันโสด หัวหน้าทีมวิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตจากโมเดลนาสร้างสุขว่า “บนพื้นที่นา 1 ไร่ที่มีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 10,000 ตัว ได้ผลผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 400 กก./ไร่เนื่องจากปัญหาอุทกภัยซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาบนผืนนาแปลงเดียวกันทำได้ 700 กก./ไร่ เราพบว่าการปักดำด้วยจำนวนต้นกล้า 3 ต้นต่อกอระยะห่าง 25×25 ซม. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS  ในช่วงข้าวอายุ 30 วันหลังปักดำครั้งเดียวต้นข้าวเติบโตได้ดี ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านต้นกล้าได้  สำหรับปลาดุกมีอัตราการรอดร้อยละ 80 ได้น้ำหนักปลารวม 1,314 กก. ได้นำผลผลิตไปตรวจหาสารสำคัญแสดงปริมาณคุณค่าทางโภชนาการ และคำณวนต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตจริงของชุมชน เช่น ใช้เพื่อวางแผนการควบคุมต้นทุน และการประเมินความคุ้มทุนในระยะต่างๆ เป็นต้น”

นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม นักวิชาการดูแลด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ได้ทดลองแปรรูปปลาดุกเป็นปลาดุกแดดเดียวเพื่อจัดจำหน่าย แลกเปลี่ยนว่า “ได้ถ่ายทอดกระบวนการแปรรูป ขั้นตอน สูตรและองค์ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ของปัจจัยที่มีต่อคุณภาพผลผลิต แนะนำโอกาสในการเพิ่มมูลมูลค่า เช่น การเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับสินค้าโดยแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งปลาดุกแดดเดียวนาสร้างสุขมีปริมาณโปรตีน 15% ลดปริมาณโซเดียมโดยยังคงรสชาติดี การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการเก็บรักษาและนำไปเป็นของฝากได้ เป็นต้น”

ในช่วงท้ายของการส่งคืนความรู้สถาบันฯ ได้รับฟังเสียงของชุมชน ซึ่งชุมชนได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ของการจำหน่ายข้าวที่ยังคงขึ้นอยู่กับกลไกทางสังคม การพัฒนาระบบกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ในมิติด้านความสุขชุมชนเห็นพ้องต้องการว่าโมเดลนาสร้างสุขเป็นการนำศาสตร์พระราชาผนวกกับศาสตร์สากลมาใช้สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีความสุขจากการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวและในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและมีกิจกรรมต่อเนื่อง ทำให้ในระยะเวลาที่ผ่านมาชุมชนบ้านกล้วยเภาเป็นที่รู้จักมากขึ้น

หลังเสร็จการส่งคืนความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการผู้อำนวยการฯ ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ ได้ร่วมปักดำต้นกล้า เพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นฤดูกาลทำนาของชุมชนบ้านกล้วยเภา…. สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการทำนาผสมผสานระบบอินทรีย์ สามารถติดต่อสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (นางสาวจิตรา จันโสด หัวหน้า

โครงการ) Facebook : Icofis Tsu

ททท.ตรัง เชิญชวนสายเที่ยวร่วมกิจกรรม “เที่ยวตรัง ได้ตังค์ด้วย”

ททท.สำนักงานตรัง เชิญชวนสายเที่ยวจัดทำคลิปเส้นทางท่องเที่ยว Local food Local fresh Local experience
เที่ยวสไตล์ใหม่ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ลิ้มรสอาหารสดอร่อย

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 60,000 บาท

ด้วยการนำเสนออาหารถิ่น ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิม ฟิวชั่น ไทย จีน มุสลิม แหล่งท่องเที่ยวอากาศดี สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำ ในเส้นทางอำเภอปะเหลียน/สิเกา/ห้วยยอด/นาโยง

กรอกแบบฟอร์มสมัครที่ https://eform.tourismthailand.org/public/local-food-local-fresh-local-experience-trang

ส่งผลงานคลิปวิดีโอ มาที่ email: tattrang1@gmail.com
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 6 ส.ค. 63

สอบถามเพิ่มเติม 075-215-867

หาดใหญ่มอเตอร์โชว์ 2563

Motor Show Hatyai2020 ครั้งที่ 9 23 – 26 ก.ค. 63 I ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่

พบกิจกรรมมากมาย
1.รวบรวมรถยนต์ บิ๊กไบค์ จักรยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หลากหลายแบรนด์ดังมาไว้ในที่เดียว
2.กิจกรรมโชว์รถแต่งสวย (Sport Car, VIP Car, Racing Car และ Classic Car)
3.การประกวด KID Music Festival ประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) อายุ 7 – 13 ปี
4.การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน อายุ 13-18 ปี
5.การประกวด Motor SHOW Dance อายุ 13 ปีขึ้นไป ทีมละ 2 คนขึ้นไป
เปิดรับสมัครถึง – 18 ก.ค. 63 หรือมีผู้สมัครครบจำนวน 30 คนในแต่ละกิจกรรม
สอบถาม 086-4051191 หรือ 087-2854226
.
Motor SHOW Hatyai 2020
23-26 July 2020
The International Convention Center, Prince of Songkla University, Hatyai, Thailand

==============================

#ที่นี่พัทลุง : บอกข่าว เล่าเรื่อง คนเมืองลุง

พัทลุงพร้อมจัด Ultra Trail Thailand 26-27 กันยายนนี้

จังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ULTRA Trail Thailand Series #01 Phatthalung ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดกิจกรรมที่อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 โดยใช้เส้นทาง ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง

การแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง 25กิโลเมตร และระยะทาง 60กิโลเมตร

================================

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง

#ที่นี่พัทลุง : บอกข่าว เล่าเรื่อง คนเมืองลุง